Ny studie: Varför drabbas vissa av spelsug?

Ny studie: Varför drabbas vissa av spelsug
Lästid: 3 minuter

Statligt ägda Svenska Spel stödjer forskning om spelberoende. Det visar att de är en av operatörerna på den svenska spelmarknaden som gör det lilla extra för att skapa en hållbar svensk spelmarknad. En ny studie som finansieras av spelbolaget ska försöka ta reda ut varför bara vissa personer utvecklar ett sug efter att spela, medan de flesta andra inte gör det.

Personlighet och psykisk ohälsa kan vara nyckeln

Forskaren Kristina Berglund vid Lunds universitet undersöker tillsammans med sina kollegor Thomas Westerberg och Anders Håkansson vad som triggar vissa personers spelsug, eller ”craving” som det kallas internationellt.

De vill ta reda på om personlighetstyper och psykisk ohälsa kan ha betydelse för vem som drabbas av spelproblem. Resultatet kan bidra till att fler kan spela casino på nätet på ett tryggt och säkert sätt i framtiden.

Undersökningens första stege består av en webbenkät där 1000 aktivt spelande personer får ta ställning till olika påståenden. Dessa handlar om deltagarnas mående samt personlighet.

Enkäten är en del i ett större forskningsprojekt. Syftar är att få ökad grundläggande förståelse för de psykologiska mekanismer som kan ligga bakom spelsuget.

Det finns i dagsläget mycket begränsat med forskning kring craving relaterat till spel, och studien förväntas ge värdefulla insikter. Insikterna kan alltså komma till delvis tack vare Svenska Spel som driver casinot Momang.

Känslor och spelande kan hänga ihop

I enkäten får deltagarna bland annat beskriva vilket tillstånd de oftast befunnit sig i den senaste tiden. Har de känt sig lättretliga, ängsliga eller energiska?

Dessa känslor kombineras sedan med påståenden som ”Att spela nu skulle göra mig mindre deprimerad” eller ”Om jag spelade nu skulle jag kunna tänka mer klart”.

Så vad är målsättningen?

Genom att undersöka sambanden mellan olika känslostämningar och spelbeteende hoppas forskarna kunna ringa in vilka psykologiska mekanismer som triggar igång själva spelsuget hos vissa individer. Kanske är det här svaret ligger till varför vissa har ett starkare begär efter att spela än vad andra har?

Personlighetstester ska ge ledtrådar

Deltagarna får också besvara frågor om sin personlighet. Några exempel på frågor och påståenden som tas upp är:

  • ”Jag har lätt för att njuta av livet”
  • ”Jag brukar tala först och tänka sedan”

Dessa svar kommer att analyseras. Resultaten kan indikera om det finns personlighetsdrag som ökar risken att utveckla spelproblem och känna ett starkt sug efter att spela.

Studien tittar alltså både på känslor i stunden och mer generella personlighets aspekter.

I kommande steg vill forskarna jämföra svaren från spelare utan problem med dem som sökt hjälp för sitt spelmissbruk. Målet är att undersöka om hur det upplevda spel begäret skiljer sig åt mellan grupperna,och om den eventuellt minskar för dem som genomgår behandling.

Det kan bidra till att hjälpa drabbade samt skapa bättre verktyg för ansvarsfullt spelande.

Viktigt att förstå mekanismerna

Att förstå de bakomliggande psykologiska mekanismerna för spelsuget är avgörande för att kunna utveckla effektiv förebyggande verksamhet och behandling. I dagsläget är återfallsrisken och avhoppen från pågående behandlingar mot spelmissbruk väldigt höga.

Kan personlighet och psykisk ohälsa vara nyckeln till att förklara varför vissa får ett okontrollerbart behov av att spela medan andra inte gör det? Svenska Spels stöd till denna typ av forskning är oerhört viktigt för att öka kunskapen om spelberoende och finna nya sätt att förebygga och behandla problemet.

Alla former av spelande bör ske ansvarsfullt och med måtta. Ökad medvetenhet och kunskap är avgörande för att minska riskerna med överdrivet spelande.

Källa: Svenska Spel

Fler artiklar
Peter Blomquist
Peter Blomquist
Journalist
41 Artiklar
0 Recensioner

Peter är en anerkänd auktoritet inom iGaming och online casinobranschen med omfattande erfarenhet och en gedigen bakgrund inom statistik. Han har en djup förståelse för siffror och hur de kan användas för att förutsäga och förklara spelbeteenden och trender.

Läs mer om skribenten

Senaste nyheterna

Onlinecasinolistan.se » Nyheter » Ny studie: Varför drabbas vissa av spelsug?
Senast uppdaterad: