Integritets och cookiepolicy

Integritetspolicy

Onlinecasinolistan.se (nedan kallad ”webbplatsen”) tar behandlingen av dina personuppgifter på allvar. Vi förespråkar rättvis och transparent databehandling i enlighet med gällande regler och lagar.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter på denna webbplats.

Denna sekretesspolicy är ursprungligen skriven på engelska. Om några översatta versioner av denna sekretesspolicy strider mot originalversionen gäller den ursprungliga versionen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy och sådana ändringar träder i kraft omedelbart.

Vi kan behandla följande uppgifter om dig:

Ändamål och rättslig grund för behandling

Avsikt:

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är följande:

När du använder webbplatsen samlar vi in personuppgifter från dig. Du kan inte använda webbplatsen utan att acceptera insamlingen av personuppgifter om dig, som du uppmärksammas om i popup-samtyckesformuläret när du besöker webbplatsen första gången. De personuppgifter vi samlar in är ditt beteende på webbplatsen. Till exempel vilka sidor du besöker, när du besöker, hur länge du besöker och din IP-adress. IP-adresser samlas in för att övervaka eventuella oregelbundna trafikmönster och är ett viktigt verktyg för oss för att förhindra hackerattacker. Dessutom kan vi blockera besökare om IP-adresserna visar att de befinner sig på en plats med spelbegränsningar.

Vi behandlar endast dina personuppgifter i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan, för vilka uppgifterna samlas in.

Rättslig grund

Vi är skyldiga att informera dig om den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter, vilket är följande:

Att du har gett ditt samtycke till behandlingen.

Att behandlingen av personuppgifter sker i syfte att förhindra hackerangrepp utifrån en intresseavvägning som föregår din grundläggande rättighet och frihetsrätt.

Profilering

Profilering definieras som ”någon form av automatisk behandling av personuppgifter som består av att använda personuppgifter för att utvärdera vissa personuppgifter om personens arbete, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, geografisk position eller rörelser.”

Vi använder automatiska beslut, nedan profilering för att definiera målgrupper baserat på geografiska platser och intressen. Profileringen sker baserat på att du har uttryckt intresse för spel genom att besöka denna webbplats. Nedan kan du förvänta dig att presenteras för banners på andra webbplatser, precis som du kan presenteras för annonser på Facebook och andra mediekanaler som vi använder för att nå våra målgrupper. Dessutom kommer den att registreras varifrån du kommer åt denna webbplats, och den geografiska platsen kan påverka hur vi skapar kampanjer. Vi kommer att rikta kampanjer till specifika geografiska platser om vi baserat på ackumulerande profileringsdata kan dra slutsatsen att det finns ett stort intresse för vår marknadsföring i specifika städer/områden.

Var dina personuppgifter härrör från

Det registreras när du interagerar med oss antingen genom att besöka denna webbplats direkt eller indirekt. Detta kan vara genom att interagera med webbplatsen, vår Facebook-sida eller om du har registrerat dig på vår e-postlista. Detta kan leda till att du presenteras med riktade marknadsföringsannonser på olika kanaler.

All data härrör från dig, den registrerade. Om du har interagerat med vår webbplats på Facebook fungerar Facebook som en mellanhand mellan den registrerade och oss, på grund av att vi får uppgifterna via Facebook. Facebook förser oss inte med personligt identifierbara uppgifter när vi använder deras plattform annat än de beskrivna typerna av personuppgifter som redan nämns i denna sekretesspolicy, såvida du inte aktivt tillhandahåller oss sådana uppgifter.

Affärspartners

Överföring

Vi kan överföra dina uppgifter till tredje part om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till att göra det eller om det är nödvändigt för att uppfylla ett legitimt intresse, t.ex. myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga enligt lag.

Personuppgiftsbiträden

För att kunna ge dig den bästa servicen använder vi följande personuppgiftsbiträden:

Överföring till tredjeland

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES.

Överföringen kommer att ske till följande USA-baserade organisationer:

EU-kommissionen har fattat ett beslut om säkerhetsnivån för personuppgifter och i detta verkar det som att säkerhetsnivån i USA inte är tillräcklig. EU-kommissionen har dock fastställt att organisationer baserade i USA är ”säkra områden”, om de har anslutit sig till AVTALET om skydd av privatlivet i EU och USA i och med Privacy Shield avtalet.

Borttagning

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet om inte annat krävs i enlighet med lagstiftning, härunder särskilt bokföringslagens regler om lagring av räkenskaper i 5 år, samt innevarande år.

Loggfiler, inklusive IP-adresser, lagras i 5 år innan de raderas.

Dina rättigheter

Om du vill använda de rättigheter som anges nedan måste du kontakta oss via den kontaktinformation som anges i denna sekretesspolicy.

Klagomål

Du har rätt att klaga hos ansvarig lokal tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att försöka lösa eventuella problem med oss först.

Du kan när som helst kontakta oss via vårt kontaktformulär. Läs mer om detta på sidan ”Kontakta oss”.

Policy för cookies

Denna cookiepolicy är ursprungligen skriven på engelska. Om några översatta versioner av denna cookiepolicy står i konflikt med den ursprungliga versionen gäller den ursprungliga versionen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår cookiepolicy och sådana ändringar träder i kraft omedelbart.

Vad är cookies?

Denna webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator, telefon, surfplatta eller jämförbar enhet i syfte att känna igen enheten, förbättra tekniska funktioner, komma ihåg preferenser, skapa statistik och rikta annonser. Cookies kan innehålla text, siffror eller datum, men inga personuppgifter lagras i en cookie och de får inte innehålla skadlig kod av något slag (till exempel ett virus).

När du använder vår webbplats accepterar du användningen av cookies, inklusive cookies från tredje part. Du kan när som helst radera och blockera alla typer av cookies.

Om du tar bort eller blockerar cookies blir annonser mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också uppleva att webbplatsen inte fungerar perfekt och det kan finnas innehåll du inte har tillgång till.

Cookies lagras också i loggfiler som samlas in från webbplatsens användare. Loggfiler genereras för alla webbplatser och den här webbplatsen är inget undantag. Loggfilerna innehåller en översikt över

1) vilka sidor som har besökts på webbplatsen

2) när de har besökts

3) varifrån de har nåtts från

vilket innebär att loggfilerna samlar in användarens IP-adress. Baserat på de insamlade loggfilsuppgifterna kan vi bara se vilken stad du kommer åt webbplatsen från och inte din exakta geografiska plats. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive din IP-adress i vår integritetspolicy.

Nämnda loggfiler kommer att användas både för att övervaka trafiken på webbplatsen och som en säkerhetsåtgärd. En av anledningarna till att vi samlar in IP-adresser är att vi kan använda dem för att förhindra hackerattacker.

Om vi i loggfilerna kan se ett ovanligt mönster i var trafiken kommer ifrån kan det vara ett tecken på ett försök till hackerattack. Genom att övervaka användarnas plats via IP-adresser är vi bättre rustade att förhindra hackerattacker.

Loggfiler, inklusive IP-adresser lagras i 5 år innan de raderas.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för olika ändamål:

  1. För att analysera användarbeteende.
  2. För att optimera våra marknadsföringsinsatser.
  3. Till webbplatsen för att fungera korrekt och förbättra tekniska funktioner.
  4. För att tillåta spårning från tredje part.

I ytterligare detaljer:

Vissa av kakorna(cookies) används för att analysera våra användares beteende på webbplatsen. Cookies kan ge oss en översikt över vilken typ av enheter som används för att komma åt webbplatsen, vilka sidor användarna besöker, vilka marknadsföringskanaler användarna kommer från och hur lång tid de spenderar på webbplatsen. Om användare klickar på annonser eller affiliate-länkar på webbplatsen kommer det också att registreras och inkluderas i vår analys.

Vi använder cookiedata för att optimera våra egna marknadsföringsinsatser och som ett verktyg för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Dessutom använder vi uppgifterna för att rikta in online annonser, så att du kommer att presenteras med annonser som är mer relevanta för dig.

Vi använder cookiedata eftersom de är absolut nödvändiga för att de grundläggande tekniska funktionerna på vår webbplats ska fungera och fungera korrekt. Dessutom är några av dessa cookies till för att göra webbplatsen tekniskt mer funktionell för våra användare. Användningen av cookies innebär att användarna inte behöver ladda ner så mycket data när de besöker webbplatsen igen, och att webbplatsen kan komma ihåg användarnas preferenser, vilket optimerar användarupplevelsen, laddningen av innehåll och webbplatsens svarstid. Användningen av cookies för tekniska ändamål gör det också möjligt att göra pågående anpassningar på webbplatsen för att matcha de användarbehov som identifierats genom deras beteende.

Vi använder cookiedata för att kunna använda tredje parts annonsverktyg och tjänster. Dessutom för att spåra våra provisioner med våra reklampartners som visas på vår webbplats.

Vilka cookies använder vi?

I kalkylbladet nedan hittar du en fullständig lista över cookies som används av denna webbplats:

LEVERANTÖR AV COOKIE NAMN PÅ COOKIE AVSIKT
Google Google Analytics Google Analytics-cookies gör det möjligt för oss att lära oss mer om ditt besök på vår webbplats, såsom tid på sidan, avvisningsfrekvens, vilka sidor som visas och liknande data.
Cloudflare Cloudflare Cloudflare-cookies är till för att förbättra laddningstiden och förbättra säkerhetsinställningarna.

Hur länge lagrar vi cookies?

Tiden vi lagrar en cookie beror på typen av cookie.

Sessionscookies: Vissa cookies behövs bara under hela din webbplatssession, så kallade ”sessionscookies”. De kommer att raderas eller bli ogiltiga så snart du lämnar vår webbplats eller din nuvarande session löper ut.

Permanenta cookies: Vissa cookies lagras under en längre period. De tillåter oss att känna igen när du besöker vår webbplats igen vid ett senare tillfälle och få tillgång till sparade inställningar. Som ett resultat kan du komma åt webbsidor snabbare eller med större bekvämlighet, till exempel att du inte behöver ställa in vissa alternativ igen, till exempel ditt valda språk. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad period.

Flödescookies: Dessa cookies används för kommunikation mellan våra interna servrar. De placeras på din dator eller enhet när du börjar navigera på webbplatsen och raderas efter slutet av din navigering på webbplatsen.

Tredjepartscookies: Dessa cookies placeras på vår webbplats av tredje part, till exempel Facebook eller Google. Dessa cookies används för att våra servrar ska kunna kommunicera med tredje parts servrar. Dessa cookies raderas efter 6–24 månader.

Hur kan jag undvika cookies?

Om du inte vill lagra cookies på din hårddisk, dator, mobil, surfplatta eller någon annan enhet kan du när som helst radera dem.

Om du inte vill aktivera cookies när du surfar på internet kan du välja att blockera alla cookies eller att få en varning varje gång din enhet vill spara en cookie.

Onlinecasinolistan.se » Integritets och cookiepolicy
Senast uppdaterad: