Ansvarsfullt spelande

Spelmissbruk

Spel är en aktivitet som erbjuder både dramatik och spänning. Människor har engagerat sig i spelaktiviteter i tusentals år på grund av spelandets egenskaper. Spelare kan satsa sina pengar på en mängd olika resultat samt ha chansen att vinna pengar.

Spel har dock tagit klivet från en oskyldig fritidsaktivitet till att bli något mycket mer allvarligt för många människor. Folkhälsomyndigheten uppger att mellan tre och fyra procent av den svenska befolkningen i åldrarna 16 84 år har utvecklat någon grad av spelproblem.

Exakt vilken faktor som föranleder ett spelproblem varierar från individ till individ. Det kan exempelvis handla om att spelaren jagar kickar eller flyr en svåra känslor i sin vardag.

Med tiden kan de inte kontrollera sitt spelande och det här spelandet som är tänkt att vara en rolig aktivitet, istället blir en besatthet. Den kan utgöra en fara för individen samt personer i hans eller hennes omgivning. Det är nu som tydliga tecken på spelberoende börjar visa sig.

Vad är ett spelberoende?

I medicinska termer kallas spelberoende för ”Hasardspelsyndrom”. Den kategoriseras som ”Icke substansrelaterade beroende syndrom”.

Det är en situation där spelaren fortsätter att spela även när det får negativa inverkningar på exempelvis:

I regel är det först jakten på storvinsten som medför att en person tar steget in i spelandets värld.

För individer som spelar tvångsmässigt börjar spel i regel som en rolig fritidssyssla. Ofta är det jakten på en storvinst som initialt för personen in i spelandets värld. Tids nog kan spelandet utvecklas till något mycket värre.

Vägen till spelberoende

Enligt den amerikanska psykiatrikern Robert Custer utvecklas ett problemspelande i tre olika steg. Dessa är:

  1. Den vinnande fasen
  2. Den förlorande fasen
  3. Desperationsfasen

Fas 1: Vinnande

Inledningsvis upplever spelaren att spelandet är en rolig och positiv aktivitet. Den sammankopplas med positiva känslor likt optimism samt förväntan och vinster associeras med skicklighet och den egna förmågan.

I takt med att spelaren vinner byggs ett självförtroende upp och insatserna ökar. Samtidigt utvecklas spelandet till en mer betydande del av vardagen på bekostnad av andra aktiviteter.

Fas 2: Förlorande

I takt med att individen spelar mer får stora talens lag mer tid på sig att spela ut. Spelaren förlorar pengar men förklarar det med otur och jakten på att vinna tillbaka förlorade insatser börjar.

Samtidigt förloras kontrollen över spelandet och ofta används lögner för att undvika konflikter. Personen mår inte bra mentalt och spelandet erbjuder en tillflyktsort som dämpar ångesten.

När spelaren försöker ändra sitt beteende genom att sluta spela uppstår abstinenssymptom.

Fas 3: Desperation

I den tredje och sista fasen i utvecklingen av ett hasardspelsyndrom fortsätter spelaren att jaga förlorade pengar. Insatserna höjs och spelformerna tenderar att gå från skicklighetsspel till slumpspel.

Stadiet innebär även att moraliska spärrar vidgas och spelaren närmar sig gränsen till brottsliga handlingar. Samtidigt hålls hoppet vid liv om att kunna vinna tillbaka pengarna genom vinster eller ”nära-vinster”.

Ett spelberoende kan få konsekvenser på det vardagliga livet. Exempelvis kan personen med ett problematiskt spelande bli ifrågasatt av personer i sin omgivning samt missköta sin hälsa på olika sätt.

Vanliga typer av spelberoende

Tvångsmässigt Spelande

När en person inte har någon kontroll över sin lust att spela så kategoriseras denne som spelmissbrukare. Denna typ av spel som också kallas patologiskt/tvångsmässigt spelande gör att en person överskrider sina egna gränser. Spelmissbrukaren tycker att spel är oemotståndligt, och individen kommer att fortsätta att spela, utan att tänka på de negativa effekter deras spelande har på dem själva, deras ekonomi, deras nära och kära samt för deras vardag. Även om dessa individer vet att de inte har resurser att hantera ytterligare spelaktivitet, bryr de sig inte och kommer alltjämt fortsätta att göra massiva satsningar när de spelar sina favoritspel.

Hetsspelande

Hets spelaren delar vissa likheter med en tvångsmässig spelare. Den enda skillnaden är att de fortfarande har någon form av kontroll och kan gå perioder utan att visa några tecken på spelberoende. Det finns Hets spelare som kan gå veckor och till och med månader utan spel. Men spelmissbruk kan dyka upp utan förvarning när dessa individer väl börjar spela. När det händer kan varken de eller omgivningen hindra dem från att spela och ibland är det nästan omöjligt för dem att sluta.

Problem Spelande

När en person fortsätter att spela även efter att ha förlorat konsekvent eller inte verkar ha en enda tanke på att sluta satsa pengar, så kan dessa individer kategoriseras som problemspelare. Även om dessa individer kan försöka motstå lusten eller önskan att spela, tenderar de att ignorera sitt ansvar och ändå börja spela om pengar. Så småningom orsakar deras spelaktiviteter en störning i deras vardag och påverkar dem och deras nära och kära negativt.

Tecken och symtom på spelberoende

De fysiska symtomen och tecknen på spel är inte framträdande och kan vara extremt svåra att upptäcka. Detta till skillnad från alkohol- eller narkotikamissbruk som kommer med uppenbara symtom. Implikationen av dessa dolda tecken är att en person kan fortsätta spela tills de får ekonomiska problem eller till och med förlorar sina jobb, utan att de eller de omkring dem har en susning om problemet. Detta fall är värre hos hets och problemspelare eftersom tecknen är nästan omöjliga att upptäcka.

Sedan Hasardspelsyndromet kategoriserades som ett icke substansrelaterade beroende syndrom har antalet kriterier som måste mötas för att en spelare ska klassas som spelmissbrukare modifierats från 5 av 10 till 4 av 9. Detta under en period motsvarande 12 månader.

Därmed ökar så klart antalet spelare som anses vara spelberoende. De nio punkterna som listas i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) är:

Orsaker till spelberoende

Ingen förstår helt vad som får en person att utveckla ett spelberoende. Det finns dock många faktorer som kan bidra till det, inklusive enorma första vinster, psykiska problem och en lust efter pengar.

Biologiska orsaker

Enligt vetenskaplig forskning producerar hjärnan ett neurologiskt svar när en person vinner medan han eller hon spelar. En studie som publicerades i Nature indikerade att problemspelare hade högre nivåer av dopamin i dorsal striatum än kontrollgruppen.

Spelberoende liknar på många sett ett kokainmissbruk, exempelvis i termer av aktiviteten i hjärnan samt att symptomen påminner om varandra. Det enligt en artikel som publicerades i Camebridge University Press.

Därutöver så finns det viss forskning som tyder på att Hasardspelsyndromet kan påverkas av genetiska faktorer.

Psykologiska orsaker

Hur en person uppfattar spelande kan också påverka om han eller hon har en sannolikhet att utveckla ett spelproblem. Förlustjakt, som är vanligt i spel, är en faktor som så småningom kan utlösa ett spelberoende.

När spelaren fortsätter att hoppas på att vinna nästa satsning fortsätter de att förneka effekterna av sina spelvanor i sina liv och gå längre in i denna onda cirkel. Dessa individer har en hög nivå av förtröstan även när de fortsätter att uppleva förluster.

Det ligger i linje med vad Robert Custer lyfte fram, något som vi diskuterade tidigare i texten.

Dessutom kan sannolikheten och spänningen att vinna flera gånger på en spelautomat, göra en person mottaglig för ett spelproblem. Detta är vanligtvis vanligt bland snabba spelare som gillar snabba spel eller spelautomater i motsats till lotteriet.

Sociala orsaker

Det kan finnas sociala skäl till att en individ utvecklar ett spelmissbruk. Dessa kommer i många olika former och varianter.

En studie av Carlson och Moore från universitetet i Calgary fann ett signifikant samband mellan att växa upp i ett hushåll där en eller båda föräldrarna spelade med att barnen började spela väldigt tidigt.

Ett samband har även setts mellan problem i arbetslivet och spelberoende. Det noterades i en studie som publicerades av Sage Journals.

Läkemedel

Användningen av vissa läkemedel har visat sig korrelera positivt med spelproblem. En studie från svensk studie av Håkansson och Wolfschlag fann att patienter som fick ”Dopaminstimulerare” – det vill säga läkemedel som binder och aktiverar dopaminreceptorer – hade en signifikant högre tendens att ha spelproblem.

Att erkänna ett spelberoende

Många som hanterar spelberoende märker inte problemet förrän det har gjort oåterkallelig skada. Det är då dessa individer kan ha:

Den goda nyheten är att det finns tecken på spelberoende som förekommer innan problemet går över styr. Det innebär att du kan upptäcka huruvida du håller på att utveckla ett problematiskt förhållningssätt till spel och ta kontroll över situationen.

Märker du att du har symptom från listan ovan bör du agera – det gör du genom att erkänna för dig själv och acceptera att du har ett problem. Tyvärr kan spelmissbrukare förneka sina problem, både för sig själv och andra.

För att kunna spela ansvarsfullt är det viktigt att vara ärlig och öppen med problemet, både gentemot dig själv och dina anhöriga. Det finns mycket bra hjälp att få i Sverige som kan hjälpa dig att undvika hasardspelsyndromets nedsidor. Vi ska strax introducera några strategier för att hantera problemet.

Det finns fall där spelare kan försöka rättfärdiga sitt problem för att få det att kännas som att de inte har tappat kontrollen eller för att dölja själva grundproblematiken. Tyvärr gör försvårar det hjälpinsatser och gör återhämtningen längre och svårare.

Strategi för att hantera spelproblem

Det första steget mot att hantera ett spelberoende är att erkänna och acceptera att du har ett problem. Nästa steg är att arbeta för att befria sig från missbruket.

Tack och lov finns det många självhjälpsstrategier som du kan använda dig av för att övervinna ditt spelberoende. Några av dessa strategier listas nedan.

Behandling för spelberoende

Det är inte lätt att sluta spela; men det är möjligt. För dig som lider av, eller är anhörig till någon som har spelproblem, finns det hjälp att få. Några exempel på behandlingar som används för att behandla spelproblem i dagsläget följer nedan.

Terapi

Forskning tyder på att kognitiv beteendeterapi (KBT) och samtal kan användas för att motverka spelproblem. Metoden kan bidra till att:

Faktum är att Socialstyrelsen rekommenderar personer som har utvecklat ett spelberoende ska erbjudas KBT samt motiverande samtal.

Medicin

Enligt Socialstyrelsen så finns det inga läkemedel som är framtagna för att behandla patienter med hasardspelsyndrom. Vid ett fåtal tillfällen har studier gjorts för att se huruvida Opioidreceptorantagonister kan användas på individer med spelmissbruk.

De få studierna som har genomförts har dock gett motstridiga resultat. Stödet för användning av antidepressiva eller neuropatiska läkemedel för att motverka spelproblem är också begränsat och kan inte påvisa någon effekt.

Förekomst av spelberoende över världen

Många av de officiella uppgifterna om individer som hanterar spelberoende härrör från spelare som rapporterar sig själva. Således är det inte lätt att bestämma antalet personer som upplever problemet.

Det finns dock forskning och statistik som kan ge oss en bild av hur det ser ut globalt i termer av spelproblem. I en kanadensisk rapport från augusti 2022 framkommer det att lite drygt 1,6 procent av befolkningen i åldrarna 15 år och uppåt var potentiella problemspelare. Det motsvarar lite drygt 300 000 personer.

I USA är två miljoner individer, lite drygt en procent av den vuxna befolkningen, spelberoende. Ytterligare 5 miljoner uppskattas ha en mild grad av spelproblem.

I Storbritannien, en av Europas största spelmarknader, uppger motsvarigheten till Spelinspektionen – The UK Gambling Commission – att ungefär 0,3 procent.

Svensk statistik som rör Hasardspelsyndrom

Den svenska statistiken som rör spelberoende är rik på fakta. Som vi nämnde i inledningen så rapporterar FHM att lite drygt tre procent av befolkningen i åldrarna 16 – 85 har någon form av spelproblem.

Därutöver delar 130 000 personer hushåll med en problemspelare varav ungefär 30 procent är barn. Samtidigt behandlades runt 800 personer inom sluten- eller specialiserad öppenvård för spelproblem år 2021.

Noterbart är den markanta skillnad mellan könen när man diskuterar problemspelande. Män är nämligen överrepresenterade i alla grader av spelproblem.

Det syns även i unga åldrar så sju procent av pojkarna som studerade andra året på gymnasiet hade spelbeteende som riskerade att leda till problematiskt spelande. Motsvarande siffra bland flickorna var 0 procent.

I Sverige så är det enligt den Svenska Folkhälsomyndigheten 0,5 procent av befolkningen eller cirka 40 000 svenskar som har ett allvarligt spelproblem. Folkhälsomyndigheten bedömer även att cirka 3 procent av Sveriges befolkning eller 247 000 personer löper risk att utveckla en spelproblematik.

Effekter av spelberoende

Effekterna av spelberoende syns både hos individen och hos samhället. Enligt IHE uppskattas Hasardspelsyndromet kosta samhället lite drygt 14 miljarder kronor per år.

För en individ kan spelberoende orsaka flera olika effekter, både på kort och lång sikt.

Ekonomisk ruinering

Individer som hanterar spelberoende tenderar att få allvarliga ekonomiska problem. I de flesta fall kan de samla på sig skulder och ibland spela bort sina bilar, hem och andra värdesaker.

Dessutom är det vanligt att spelaren tar lån för att finansiera sitt spelande. Tyvärr kan de ekonomiska konsekvenserna förbli kännbara under en lång tid även efter behandling.

Negativ inverkan på hälsan

Psykiska och psykologiska problem tenderar att härröra från att spela kontinuerligt. Effekten kan bli ökade sociala problem och ansträngda relationer.

Spelberoende kan också utlösa andra psykiska problem som självmord, ångest och depression. Enligt en studie vid Lunds universitet var självmord hela 15 gånger vanligare bland individer med spelberoende relativt befolkningen i stort.

Påverkan på relationer

Den spelberoendes relationer kan påverkas negativt av det problematiska förhållandet till hasardspel. Bland annat kan både relationer försämras och undermineras genom att närstående känner sig lurade och förlorar tilltron till missbrukaren.

Hur man hjälper någon med ett spelproblem

Eftersom det är möjligt att tecken på spelberoende döljs, särskilt när det gäller problemspelare, kanske det inte är lätt för släktingar att observera att någon nära dem har att göra med ett spelberoende, förrän personen har orsakat allvarlig skada. Det finns dock tecken att ha koll på och som kan hjälpa dig som närstående att avgöra om något inte står rätt till. Några av dem är:

Det här är alla tecken som indikerar att det finns ett problem. Men i det ögonblick som du får reda på att din vän eller någon nära dig har ett problem; så är det viktigt att du inte förlöjligar eller dömer personen på grund av deras spelproblem. Detta hjälper inte till på något sätt, inte heller att tvinga eller hota dem till att sluta. I stället kommer detta enbart att uppmuntra dem att dölja problemet och andra problem för dig, tills det är för sent.

I det ögonblick du observerar dessa tecken är det första och mest kritiska steget du kan göra att lära dig mer om ämnet. Du måste stödja individen med problem så att han eller hon kan övervinna sitt spelberoende. Du bör dock inte ge någon ekonomisk hjälp eller hjälpa dem att rensa bort sina skulder. Snarare kan du delta i deras behandlingsprocess och hjälpa dem att hitta en finansiell tjänst som kan hjälpa dem med sina skulder.

Hjälpa dem att söka vård

Det kan vara svårt att övertyga en familjemedlem eller vän som hanterar ett spelberoende, till att acceptera en behandling. Personen med spelproblemet kan vara redo och villig att ta tag i sitt problem men inte ha det resurser som krävs för detta.

Ibland kan du övertyga en person att få behandling om du pratar med denne om deras spelande och hur det har påverkat deras liv och deras omgivning negativt.

För att processen ska gå sömlöst måste du vara kärleksfull och visa positivitet samtidigt som du visar oro för deras beteende. Att nå ut till andra, nära vänner samt familjemedlemmar för att ibland konfrontera spelaren, är också en metod som kan fungera.

I andra fall är det bästa sättet att hjälpa en problemspelare att få behandling först att prata med en expert. Du kan nå ut till professionella organisationer via deras hjälplinjer för att få vägledning från experter som ger dig lämpliga steg för att hantera en älskad som har ett spelproblem. Ett exempel på en sådan organisation är den nationella stödlinjen för spelmissbruk i Sverige.

Stoppa självmord för personer med spelberoende

Självmord är tyvärr vanligt förekommande bland spelmissbrukare. Om du observerar något av följande kan du vända dig till en självmordslinje för att få hjälp:

Följande är några nationella organisationer som hjälper till med självmordsprevention i olika länder.

Hjälpresurser för Spelberoende i Sverige

Behöver du hjälp med spelberoende finns det många organisationer i Sverige dit du kan vända dig. De tillhandahåller behandling som sträcker sig från rådgivning, gruppmöten med individer som hanterar liknande tillstånd och ibland avancerade behandlingsprogram med mera.

Även om det finns massor av organisationer tillgängliga idag, så kommer här nedan några av de bästa och mest pålitliga alternativen i Sverige, som kan hjälpa alla tvångs- och problemspelare att få hjälp.

  1. Nationella Stödlinjen för Spelmissbruk: Du kan kontakta stödlinjen för anhöriga och spelare oavsett vart i Sverige du befinner dig. Hjälpen är helt kostnadsfri och du kan ringa stödlinjen mellan 9.00-17.00 på vardagar samt till 21.00 på måndagar och torsdagar. Numret till den nationella stödlinjen för spelmissbruk i Sverige är 020 – 81 91 00. Du kan även hitta mer info på stodlinjen.se
  2. Spelberoendes riksförbund: Är en ideell förening som hjälpt människor med spelmissbruk sedan starten år 2000. Du kan besöka deras hemsida på spelberoende.se för mer information. Här kan du boka enskilda möten, träffa andra i samma situation via lokala möten, göra självtester om ditt spelande samt få råd och tips om just spelmissbruk.
  3. Självmordslinjen Mind: Är en organisation som alla människor med självmordstankar kan kontakta eller ringa för att prata om sina problem. Oavsett om dessa tankar orsakats av spelmissbruk eller något annat, så är Mind öppen för alla med den här problematiken. Det går att ringa till organisationen på telefonnummer 90101 eller chatta med en medarbetare direkt på hemsidan mind.se dygnet runt.
  4. Gamblers Anonymous/ Anonyma Spelare Sverige: Är en ideell förening för personer med ett spelmissbruk och som vill få stöttning, råd och hjälp från personer i samma sits samt från personer som klarat sig igenom ett spelmissbruk.
  5. Är den svenska webbplatsen för alla regioners sjukvård och en plattform där man som privatperson kan logga in för att få hjälp med hälsan. Här så går det att logga in via ett BankID för att på så vis komma i kontakt med närmast vårdcentral, sjukhus, beroendeenhet eller psykiatrisk enhet, vid behov av hjälp för exempelvis ett spelmissbruk. På www.1177.se så kan du hitta information för lokal hjälp där du bor eller så kan du ringa numret 1177 för att få hjälp.
  6. Är en nationell självavstängnings tjänst där en person kan stänga av sig från allt spelande som sker via den svenska licensen. Det vill säga så blir personen avstängd både från fysiskt spelande hos ombud, travbanor, på spelautomater och casinon samt från alla casinon och plattformar för spel och betting med svensk licens. Detta går att göra direkt på www.spelpaus.se
  7. Spelberoendegruppen: Är en ideell och rikstäckande organisation som fokuserar på att hjälpa spelberoende personer och anhöriga via anonyma och lokala självhjälpsgrupper. Det går att ringa till organisationen på 072 – 366 76 76 (ej sms) eller sms:a anonymt på 070- 3210 365 (ej samtal). Det går även att besöka hemsidan spelberoendegruppen.com för mer hjälp samt information.

FAQ: Vanliga frågor om ansvarsfullt spelande

Vad är ansvarsfullt spelande?

I grund och botten är ansvarsfullt spelande en aktivitet eller ett initiativ för att förhindra spelberoende. Det finns många sätt på vilka detta uppnås av online casinon. Till exempel att tillhandahålla verktyg för spelaren att begränsa sin speltid, antalet insättningar de gör under en tidsperiod eller stänga av sig själv sig permanent från spelwebbplatser. Webbplatser med fokus på ett ansvarsfull spelande ger också information om varningstecken på spelberoende och länkar till organisationer som kan hjälpa till när någon känner att de inte kan kontrollera sina spelvanor.

Vad är den lagliga åldern för spel i Sverige?

Den lagliga åldern för alla typer av spelande i Sverige är 18 år. Ett av huvudmålen för många organisationer som arbetar med ett ansvarsfullt spelande, är att förhindra minderåriga från spel om pengar. Mycket beror på att studier har visat att ju tidigare någon börjar spela, desto svårare blir det för dem att inte utveckla spelproblem senare i livet. Det är därför du måste bekräfta din ålder när du registrerar dig på ett online casino.

Hur vet jag om jag är spelberoende?

Det finns många spelare som visar oroande tecken på missbruk eller förnekar dessa helt. Det finns dock många olika undersökningar tillgängliga online som du kan ta del av. Om du svarar på frågorna så ärligt som möjligt, kommer frågorna att ge dig en bra indikation på om du kan behöva söka hjälp utifrån eller ej. Och om du redan nu känner att spelandet tar över ditt liv på något sätt, är det bästa du kan göra att prata konfidentiellt med en expert så snabbt som möjligt. Många organisationer som erbjuder kostnadsfri hjälp och rådgivning finns just för detta ändamål.

Hur spelar jag ansvarsfullt?

De allra flesta spelare upplever inga problem med sitt spelande. Faktum är att de både kan spela och avsluta sitt spelande enkelt.  Vissa spelare har dock svårare att säga nej. Därför är det viktigt att sätta upp en budget för spel, och om du går över gränsen för din budget så får du lova dig själv att helt enkelt avsluta ditt spel.

Samma princip kan gälla för hur mycket tid du spenderar på spel. Och om du någonsin känner att det hela inte är så kul längre, är det en indikation på att du åtminstone bör ta en paus.

Onlinecasinolistan.se » Ansvarsfullt spelande
Senast uppdaterad: