Ansvarsfullt spelande

Innehållsförteckning

Spelmissbruk

Spel är en aktivitet som erbjuder både dramatik och spänning. Människor har engagerat sig i spelaktiviteter i tusentals år på grund av spelandets egenskaper. Spelare kan satsa sina pengar på en mängd olika resultat samt ha chansen att vinna extra pengar.

Spel har dock tagit klivet från en oskyldig fritidsaktivitet till att bli något mycket mer allvarligt för många människor. Mycket beror på att spelaren ser chansen till stora jackpottar och vinster, något som fått många människor att bli beroende av tärningarna och korten på casinobordet. Med tiden kan de inte kontrollera sitt spelande, och det här spelandet som är tänkt att vara en rolig aktivitet, blir i stället till en besatthet som utgör en fara för dem och de omkring dem. Det är nu som tydliga tecken på spelberoende börjar visa sig.

Vad är ett spelberoende?

Spelberoende är en impulskontrollstörning som också kallas Ludomani. Det är en situation när en individ fortsätter att spela även när det har en negativ inverkan på dem och de i deras närmiljö. Alla visar upp olika symptom på ett spelberoende, beroende på vilken typ av spelaktivitet de ägnar sig åt. För individer som spelar tvångsmässigt börjar spel först som en fritidssyssla, men när dessa individer vinner stora summor pengar, så kan spelandet bli till något mycket värre.

Ibland behöver spelmissbrukare inte vinna en större vinst innan de fastnar och det blir ändå till ett problem. Många tror att alla spelmissbrukare inte kan kontrollera sin lust att spela, men detta är inte helt sant. Det finns spelare som kan fatta ett beslut om när de ska spela och när de inte ska göra det. Men om aktiviteten hindrar deras dagliga liv och sysslor, så har den utvecklats till ett spelberoende.

Vanliga typer av spelberoende

Tvångsmässigt Spelande

När en person inte har någon kontroll över sin lust att spela så kategoriseras denne som spelmissbrukare. Denna typ av spel som också kallas patologiskt/tvångsmässigt spelande gör att en person överskrider sina egna gränser. Spelmissbrukaren tycker att spel är oemotståndligt, och individen kommer att fortsätta att spela, utan att tänka på de negativa effekter deras spelande har på dem själva, deras ekonomi, deras nära och kära samt för deras vardag. Även om dessa individer vet att de inte har resurser att hantera ytterligare spelaktivitet, bryr de sig inte och kommer alltjämt fortsätta att göra massiva satsningar när de spelar sina favoritspel.

Hets spelande

Hets spelaren delar vissa likheter med en tvångsmässig spelare. Den enda skillnaden är att de fortfarande har någon form av kontroll och kan gå perioder utan att visa några tecken på spelberoende. Det finns Hets spelare som kan gå veckor och till och med månader utan spel. Men spelmissbruk kan dyka upp utan förvarning när dessa individer väl börjar spela. När det händer kan varken de eller omgivningen hindra dem från att spela och ibland är det nästan omöjligt för dem att sluta.

Problem Spelande

När en person fortsätter att spela även efter att ha förlorat konsekvent eller inte verkar ha en enda tanke på att sluta satsa pengar, så kan dessa individer kategoriseras som problemspelare. Även om dessa individer kan försöka motstå lusten eller önskan att spela, tenderar de att ignorera sitt ansvar och ändå börja spela om pengar. Så småningom orsakar deras spelaktiviteter en störning i deras vardag och påverkar dem och deras nära och kära negativt.

Tecken och symtom på spelberoende

De fysiska symtomen och tecknen på spel är inte framträdande och kan vara extremt svåra att upptäcka. Detta till skillnad från alkohol- eller narkotikamissbruk som kommer med uppenbara symtom. Implikationen av dessa dolda tecken är att en person kan fortsätta spela tills de får ekonomiska problem eller till och med förlorar sina jobb, utan att de eller de omkring dem har en susning om problemet. Detta fall är värre hos hets och problemspelare eftersom tecknen är nästan omöjliga att upptäcka.

Men om en person visar upp eller upplever några av de symtom som beskrivs nedan, har de att göra med ett spelberoende. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) anger att en individ måste visa minst 4 av symtomen nedan inom en varaktighet av 12 månader för att kategoriseras som spelmissbrukare. De inkluderar:

Även om dessa symtom kan hjälpa dig att avgöra om du har ett spelberoende, krävs fortfarande en korrekt medicinsk diagnos eftersom den är mer exakt. Om du har upplevt inte mindre än fyra av ovanstående symtom måste du få hjälp av en expert inom området så som en psykiater.

Dessa experter är väl insatta och bättre lämpade för att avgöra om du har att göra med ett spelberoende eller visar symtom på ett underliggande medicinskt tillstånd. Massor av individer som hanterar ett spelberoende hanterar vanligtvis andra störningar som missbruksstörningar, depressiva störningar, bipolära störningar och ADHD.

Orsaker till spelberoende

Ingen förstår helt vad som får en person att utveckla ett spelberoende. Det finns dock många faktorer som kan bidra till det, inklusive enorma första vinster, psykiska problem och en lust efter pengar.

Biologiska orsaker

En av de främsta anledningarna till att människor lider av ett spelberoende, särskilt spelproblem, är hur hjärnan reagerar på spel. Enligt vetenskaplig forskning producerar hjärnan ett neurologiskt svar när en person vinner medan han eller hon spelar. Detta svar är som vad som händer med kokainmissbrukare när de konsumerar en dos av drogen. Utöver detta har spelmissbruk förknippats med brister i må-bra-kemikalierna som kallas serotonin tillsammans med noradrenalin som är ett stresshormon. Det finns också andra biologiska orsaker som har visat sig finnas i generna. Implikationen av detta är att det finns en grupp människor som är mer genetiskt benägna att utveckla en spelberoendestörning.

Psykologiska orsaker

Hur en person uppfattar spelande kan också påverka om han eller hon har en sannolikhet att utveckla ett spelproblem. Förlustjakt, som är vanligt i spel, är en faktor som så småningom kan utlösa ett spelberoende. När spelaren fortsätter att hoppas på att vinna nästa satsning fortsätter de att förneka effekterna av sina spelvanor i sina liv och gå längre in i denna onda cirkel. Dessa individer har en hög nivå av förtröstan även när de fortsätter att uppleva förluster.

Dessutom kan sannolikheten och spänningen att vinna flera gånger på en spelautomat, göra en person mottaglig för ett spelproblem. Detta är vanligtvis vanligt bland snabba spelare som gillar snabba spel eller spelautomater i motsats till lotteriet. Dessutom finns det människor som landar sitt första vinstspel och därefter fastnar i sitt spelande. Detta är särskilt vanligt i fallet när deras första vinst är enorm, en vinst som i viss fall även fått dem att gå plus på sina tidigare förluster.

Dessa individer har en högre möjlighet att utveckla ett spelberoende när de ständigt satsar i tron att de kommer att landa ytterligare en enorm vinst. Det finns tillfällen då några av dessa individer placerar dubbelt så mycket som den ursprungliga insatsen, i tron om att de kan dubblera den ursprungliga vinsten. Denna strategi gör knappast någon nytta eftersom spel är ett hasardspel där din nästa vinst inte är garanterad.

Sociala orsaker

Spelmissbruk kan utlösas av den desperata lusten efter pengar, förlust av jobb och stress. Även om spelberoende inte är ett genetiskt problem kan en äldre familjemedlem föra det vidare till de yngre i familjen. Det kan ske genom direkt undervisning eller inflytande. Dessutom kan sociala element som att ha vänner som ofta spelar eller närhet till spelalternativ också utlösa ett spelberoende.

Läkemedel

Mediciner kanske inte direkt orsakar ett spelberoende , men det finns specifika läkemedel som kan orsaka detta problem. Till exempel har antipsykotiska läkemedel och dopaminagonister associerats med en högre sannolikhet för ett spelberoende.

Att erkänna ett spelberoende

Många som hanterar spelberoende märker inte problemet förrän det har gjort oåterkallelig skada. Det är då dessa individer redan har förlorat sina jobb, gått in i enorma ekonomiska skulder, förlorat sina relationer eller fått problem med lagen när det ägnar sig åt kriminell verksamhet för att finansiera sitt spelande.

Den goda nyheten är att det finns tecken på spelberoende som dyker upp innan problemet går över styr. Något som innebär att du enkelt kan avgöra om du har att göra med ett spelberoende och på så vis behöver ta kontroll.

Om du inser att du har något av symptomen på spelberoende som vi skrev om här ovan, är det första du bör göra att acceptera och erkänna att du faktiskt har ett problem. Många som hanterar ett spelberoende fortsätter att förneka faktumet att de har ett riktigt problem, även när tecknen är så uppenbara. Om du tror att du börjar bli beroende av spel på casino och spelplattformar online eller om de omkring dig har börjat visa oro över dina spelvanor, är det viktigt att du söker hjälp.

Det finns fall där spelare kan försöka rättfärdiga sitt problem för att få det att kännas som att de inte har tappat kontrollen eller för att dölja själva grundproblematiken. Även om detta är något som tvångsmässiga spelare inte klarar av att göra, kan så kallade problemspelare göra detta utan problem.

Ovanstående kan verka som en bra idé för individen med problemet, men nackdelen är att det i slutändan enbart förlänger problemet och gör det svårt att sluta när det väl är dags.

Strategi för att hantera spelproblem

Det första steget mot att hantera ett spelberoende är att erkänna och acceptera att du har ett problem. Nästa steg är att arbeta för att befria sig från missbruket. Tack och lov finns det många självhjälpsstrategier som du kan använda dig av för att övervinna ditt spelberoende och frigöra dig själv för resten av ditt liv. Några av dessa strategier listas nedan.

Behandling för spelberoende

Det är inte lätt att sluta spela; men det är dock möjligt. Det finns många typer av behandlingsalternativ tillgängliga för både problem och tvångsmässiga spelare. Ingen behandling har dock utfärdats som den officiella behandlingsmetod för just spelberoende individer. Det finns dock metoder som kan vara till hjälp:

Terapi

Psykoterapi har varit känt för att effektivt behandla spelproblem och kan till och med hjälpa till att hantera återfall. Kompetensen hos en professionell terapeut eller psykiater under rådgivning, kan hjälpa till att förbättra spelbeteenden och spelarens vanor. Denna strategi kan vara mer fördelaktig om spelaren har en olikartad och psykiatrisk diagnos som bidrar till hans / hennes lust att spela. Med hjälp av en professionell inom området så är det möjligt att behandla båda tillstånden.

Medicin

Det finns specifika mediciner som kan hjälpa till att minimera den ständiga lusten av att besöka en plattform för spel online eller fysiska casinon för spel på olika spelautomater. Läkemedel som medicin mot epileptiska anfall och antidepressiva medel har visat sig lovande för att hjälpa till att hantera ett spelberoende.

Förekomst av spelberoende över världen

Många av de officiella uppgifterna om individer som hanterar spelberoende härrör från spelare som rapporterar sig själva. Således är det inte lätt att bestämma antalet personer som upplever problemet.

I Kanada utgör antalet individer som hanterar ett spelberoende 3% av befolkningen. Mer än 1 miljon kanadensare har ett spelproblem. I USA faller problemspelande mellan 2–3% av hela befolkningen. Medan spelberoende är mindre och utgör 1% av hela befolkningen.

I Sverige så är det enligt den Svenska Folkhälsomyndigheten 0,5 procent av befolkningen eller cirka 40 000 svenskar som har ett allvarligt spelproblem. Folkhälsomyndigheten bedömer även att cirka 3 procent av Sveriges befolkning eller 247 000 personer löper risk att utveckla en spelproblematik.

Siffrorna är annorlunda i Storbritannien. En undersökning utförd av YouGov visade att cirka 2,7% av vuxna i Storbritannien, vilket är cirka 1,4 miljoner individer, har problem med spel. Men denna siffra är inte officiell och enbart en uppskattning, eftersom UK Gambling Commission placerar de officiella uppskattningarna av problemspelare till 0,7% av befolkningen.

Av siffrorna ovan står männen för majoriteten av problemspelare. Detta innebär att män har en högre sannolikhet att uppleva spelproblem eller bli spelmissbrukare i motsats till kvinnor.

Vad som är än värre, är att även om det finns många behandlingar för spelberoende individer, så hittar många män inte dessa behandlingar eller går med i organisationer som kan hjälpa till. Ibland har några få turen att korrigera sina spelvanor genom att ändra sitt beteende, livsstil eller genom stöd från familj och vänner. Men många av männen fortsätter att underhålla denna dåliga vana och förlorar en stor del av sina liv till spelproblemet och dess effekter, utan att få den hjälp de behöver.

Effekter av spelberoende

Spelberoende orsakar många korta- och långsiktiga negativa effekter på individers liv. Vissa av dessa är lätta att peka ut, medan andra kan behöva en närmare titt för att upptäckas.

Ekonomisk ruinering

Individer som hanterar spelberoende tenderar att få allvarliga ekonomiska problem. I de flesta fall kan de samla på sig skulder och ibland spela bort sina bilar, hem och andra värdesaker. För personer med spelmissbruk är deras ekonomi inte den enda som står på spel, utan även deras familj, vänner och bekanta. Ibland kan de satsa pengar från sin verksamhet, investerare etc., och detta kan orsaka juridiska problem eller till och med tid i fängelse.

Psykisk ohälsa

Psykiska och psykologiska problem tenderar att härröra från att spela kontinuerligt. Detta händer eftersom detta problem orsakar en störning i hur personen tänker och lever. Effekten kan bli ökade sociala problem och ansträngda relationer. Spelberoende kan också utlösa andra psykiska problem som självmord, ångest och depression.

Påverkan på relationer

Tvångsmässiga spelare tenderar att lida, men de lider inte ensamma och tenderar att dra in sina familjer i det hela. Forskning säger att barn med problemspelande föräldrar kan uppleva barnmisshandel och andra typer av våld i hemmet. Dessutom har barnen en högre sannolikhet att utveckla andra former av missbruk och psykiska problem när de blir äldre.

Hur man hjälper någon med ett spelproblem

Eftersom det är möjligt att tecken på spelberoende döljs, särskilt när det gäller problemspelare, kanske det inte är lätt för släktingar att observera att någon nära dem har att göra med ett spelberoende, förrän personen har orsakat allvarlig skada. Det finns dock tecken att ha koll på och som kan hjälpa dig som närstående att avgöra om något inte står rätt till. Några av dem är:

Det här är alla tecken som indikerar att det finns ett problem. Men i det ögonblick som du får reda på att din vän eller någon nära dig har ett problem; så är det viktigt att du inte förlöjligar eller dömer personen på grund av deras spelproblem. Detta hjälper inte till på något sätt, inte heller att tvinga eller hota dem till att sluta. I stället kommer detta enbart att uppmuntra dem att dölja problemet och andra problem för dig, tills det är för sent.

I det ögonblick du observerar dessa tecken är det första och mest kritiska steget du kan göra att lära dig mer om ämnet. Du måste stödja individen med problem så att han eller hon kan övervinna sitt spelberoende. Du bör dock inte ge någon ekonomisk hjälp eller hjälpa dem att rensa bort sina skulder. Snarare kan du delta i deras behandlingsprocess och hjälpa dem att hitta en finansiell tjänst som kan hjälpa dem med sina skulder.

Hjälpa dem att söka vård

Det kan vara svårt att övertyga en familjemedlem eller vän som hanterar ett spelberoende, till att acceptera en behandling. Personen med spelproblemet kan vara redo och villig att ta tag i sitt problem men inte ha det resurser som krävs för detta.

Ibland kan du övertyga en person att få behandling om du pratar med denne om deras spelande och hur det har påverkat deras liv och deras omgivning negativt.

För att processen ska gå sömlöst måste du vara kärleksfull och visa positivitet samtidigt som du visar oro för deras beteende. Att nå ut till andra, nära vänner samt familjemedlemmar för att ibland konfrontera spelaren, är också en metod som kan fungera.

I andra fall är det bästa sättet att hjälpa en problemspelare att få behandling först att prata med en expert. Du kan nå ut till professionella organisationer via deras hjälplinjer för att få vägledning från experter som ger dig lämpliga steg för att hantera en älskad som har ett spelproblem. Ett exempel på en sådan organisation är den nationella stödlinjen för spelmissbruk i Sverige.

Stoppa självmord för personer med spelberoende

Självmord är tyvärr vanligt förekommande bland spelmissbrukare. Om du observerar att en älskad kämpar mot depression, eller blir mer inåtvänd än vanligt, eller om du själv har självmordstankar, är det bäst att kontakta en självmordslinje för hjälp. Följande är några nationella organisationer som hjälper till med självmordsprevention i olika länder.

Hjälpresurser för Spelberoende i Sverige

Behöver du hjälp med spelberoende finns det många organisationer i Sverige som är specialiserade på detta. Dessa organisationer tillhandahåller behandling som sträcker sig från rådgivning, gruppmöten med individer som hanterar liknande tillstånd och ibland avancerade behandlingsprogram som kan kombineras med medicinering. Även om det finns massor av organisationer tillgängliga idag, så kommer här nedan några av de bästa och mest pålitliga alternativen i Sverige, som kan hjälpa alla tvångs- och problemspelare att få hjälp.

  1. Nationella Stödlinjen för Spelmissbruk: Du kan kontakta stödlinjen för anhöriga och spelare oavsett vart i Sverige du befinner dig. Hjälpen är helt kostnadsfri och du kan ringa stödlinjen mellan 9.00-17.00 på vardagar samt till 21.00 på måndagar och torsdagar. Numret till den nationella stödlinjen för spelmissbruk i Sverige är 020 – 81 91 00. Du kan även hitta mer info på stodlinjen.se
  2. Spelberoendes riksförbund: Är en ideell förening som hjälpt människor med spelmissbruk sedan starten år 2000. Du kan besöka deras hemsida på spelberoende.se för mer information. Här kan du boka enskilda möten, träffa andra i samma situation via lokala möten, göra självtester om ditt spelande samt få råd och tips om just spelmissbruk.
  3. Självmordslinjen Mind: Är en organisation som alla människor med självmordstankar kan kontakta eller ringa för att prata om sina problem. Oavsett om dessa tankar orsakats av spelmissbruk eller något annat, så är Mind öppen för alla med den här problematiken. Det går att ringa till organisationen på telefonnummer 90101 eller chatta med en medarbetare direkt på hemsidan mind.se dygnet runt.
  4. Gamblers Anonymous/ Anonyma Spelare Sverige: Är en ideell förening för personer med ett spelmissbruk och som vill få stöttning, råd och hjälp från personer i samma sits samt från personer som klarat sig igenom ett spelmissbruk. På hemsidan gamblersanonymous.se/kontakt finns all information som behövs för att kontakta organisationen.
  5. se: Är den svenska webbplatsen för alla regioners sjukvård och en plattform där man som privatperson kan logga in för att få hjälp med hälsan. Här så går det att logga in via ett BankID för att på så vis komma i kontakt med närmast vårdcentral, sjukhus, beroendeenhet eller psykiatrisk enhet, vid behov av hjälp för exempelvis ett spelmissbruk. På www.1177.se så kan du hitta information för lokal hjälp där du bor eller så kan du ringa numret 1177 för att få hjälp.
  6. se: Är en nationell självavstängnings tjänst där en person kan stänga av sig från allt spelande som sker via den svenska licensen. Det vill säga så blir personen avstängd både från fysiskt spelande hos ombud, travbanor, på spelautomater och casinon samt från alla casinon och plattformar för spel och betting med svensk licens. Detta går att göra direkt på www.spelpaus.se
  7. Spelberoendegruppen: Är en ideell och rikstäckande organisation som fokuserar på att hjälpa spelberoende personer och anhöriga via anonyma och lokala självhjälpsgrupper. Det går att ringa till organisationen på 072 – 366 76 76 (ej sms) eller sms:a anonymt på 070- 3210 365 (ej samtal). Det går även att besöka hemsidan spelberoendegruppen.com för mer hjälp samt information.

Vanliga frågor om ansvarsfullt spelande

Vad är ansvarsfullt spelande?

I grund och botten är ansvarsfullt spelande en aktivitet eller ett initiativ för att förhindra spelberoende. Det finns många sätt på vilka detta uppnås av online casinon. Till exempel att tillhandahålla verktyg för spelaren att begränsa sin speltid, antalet insättningar de gör under en tidsperiod eller stänga av sig själv sig permanent från spelwebbplatser. Webbplatser med fokus på ett ansvarsfull spelande ger också information om varningstecken på spelberoende och länkar till organisationer som kan hjälpa till när någon känner att de inte kan kontrollera sina spelvanor.

Vad är den lagliga åldern för spel i Sverige?

Den lagliga åldern för alla typer av spelande i Sverige är 18 år. Ett av huvudmålen för många organisationer som arbetar med ett ansvarsfullt spelande, är att förhindra minderåriga från spel om pengar. Mycket beror på att studier har visat att ju tidigare någon börjar spela, desto svårare blir det för dem att inte utveckla spelproblem senare i livet. Det är därför du måste bekräfta din ålder när du registrerar dig på ett online casino.

Hur vet jag om jag är spelberoende?

Det finns många spelare som visar oroande tecken på missbruk eller förnekar dessa helt. Det finns dock många olika undersökningar tillgängliga online som du kan ta del av. Om du svarar på frågorna så ärligt som möjligt, kommer frågorna att ge dig en bra indikation på om du kan behöva söka hjälp utifrån eller ej. Och om du redan nu känner att spelandet tar över ditt liv på något sätt, är det bästa du kan göra att prata konfidentiellt med en expert så snabbt som möjligt. Många organisationer som erbjuder kostnadsfri hjälp och rådgivning finns just för detta ändamål.

Hur spelar jag ansvarsfullt?

De allra flesta spelare upplever inga problem med sitt spelande. Faktum är att de både kan spela och avsluta sitt spelande enkelt.  Vissa spelare har dock svårare att säga nej. Därför är det viktigt att sätta upp en budget för spel, och om du går över gränsen för din budget så får du lova dig själv att helt enkelt avsluta ditt spel. Samma princip kan gälla för hur mycket tid du spenderar på spel. Och om du någonsin känner att det hela inte är så kul längre, är det en indikation på att du åtminstone bör ta en paus.

Onlinecasinolistan » Ansvarsfullt spelande
Senast uppdaterad: 6 september 2022