Vad företag kan göra när spelandet tar över

En anställd lutar sig mot väggen på kontoret när spelandet tar över
Lästid: 5 minuter

När spelandet tar över och en någon fastnar i casinospelens värld kan det få konsekvenser för fler än den berörda personen. Givetvis kan ett spelmissbruk medföra konsekvenser för vänner och familj, men problemen behöver inte stanna där.

Om en anställd lider av spelmissbruk riskerar även arbetsgivare och medarbetare att drabbas och tyvärr kan det vara svårt att upptäcka att en kollega lider av ett problematiskt förhållningssätt till casinounderhållning. Men – det finns skäl till att vara hoppfull – genom att känna till varningstecken kan en arbetsgivare både hjälpa den utsatta och skydda företaget samtidigt.

I den här artikeln går vi igenom varningssignalerna som du bör känna till som kan motverka skador på arbetsplatsen innan de uppstår.

När spelandet tar över

Medan alkohol- och drogmissbruk ofta märks tydligt genom beteendeförändringar och skakiga händer, är spelandets mörka skugga svårare att upptäcka. Det börjar ofta oskyldigt, med enstaka pokerkvällar med vänner eller att individen satsar på slots hos ett casino på nätet.

Spelandet sker för spänningens och underhållningens skull och har man tur kan hjulen på spelautomaten rada upp sig på precis rätt sätt. Men för vissa tar spelandet snabbt överhanden och blir en plåga som kan få stora konsekvenser.

Spelmissbruk är ett något som smyger sig på som ett dolt gissel. Det tar sig in bakvägen på via medarbetare på arbetsplatser runt om i Sverige och tyvärr kan det vara svårt att upptäcka.

Orsakerna är många – spänningssökande för att fly vardagsgråheten, lockande reklam, lättillgängliga spel bara ett klick bort. Även distansarbete under pandemin kan ha bidragit till att fler hamnat i skuldfällan.

Eftersom den anställdas privatliv inte helt kan separeras från jobbet får ett sådant problem konsekvenser även för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren måste agera

Nyligen skrevs och publicerades en artikel hos Företagarna på ämnet spelmissbruk och hur det sätter osynliga spår hos företagen. Skribent var den erfarna HR-experten Peter Munck af Rosenschöld.

I artikeln var han väldigt tydlig – arbetsgivaren måste agera, även om det känns som en integritetskränkning. Väljer företagen att inte ta upp problemen riskerar beroendet att få allvarliga följder.

En medarbetare som lider av spelberoende kan nämligen komma att prestera sämre samt ha svårt att fokusera på arbetsuppgifterna. I värsta fall – från företagets synvinkel – kan företagets pengar förskingras för att täcka upp växande skulder.

Som exempel kan vi nämna en individ som hade utvecklat ett spelberoende och som stal pengar från flera bostadsrättsföreningar. En revisor tog 4,5 miljoner kronor från dem för att täcka spelskulder och han dömdes till 3,5 års fängelse. Mannen blev dessutom återbetalningsskyldig, det rapporterar SVT.

Åtgärder när spelandet tar över

Så vad kan företagarna göra för att skydda sig, sin organisation men även värna om de anställda?

Ett första steg är att under ett enskilt samtal fråga hur medarbetaren mår och påpeka att man har noterat ett förändrat beteende. Kanske kan arbetsgivaren belysa att arbetsinsatsen fallit under de normala nivåerna, utan att anklaga för spelmissbruk. Men, vi människor tenderar att vara blinda inför våra tillkortakommanden och därför bör du vara beredd på att problemen förnekas.

I artikeln från Företagarna ges rådet att du som företräder företaget i så fall går rakt på sak. Berätta att ni misstänker att ett spelberoende kan vara den bakomliggande orsaken.

Men – det är viktigt att inte lämna den anställda i sticket utan erbjuda hjälp istället. Berätta vilket stöd som organisationen kan erbjuda, såsom företagshälsan eller beroendevården, men kom ihåg att viss vård omfattas av sekretess.

Du kan även upplysa om olika hjälporganisationer och att många faktiskt väljer att få stöttning för spelmissbruk på digital väg. Genom att vis omtanke kan du verkligen göra skillnad, både för organisationen och individen.

Varningstecken att känna till

När man talar om att spela ansvarsfullt belyser är det ofta tecken som spelaren själv kan vara uppmärksam på som lyfts fram. Ofta börjar spelaren jaga förluster, spela under längre tid och tänker mer och mer på casinospelande.

Som arbetsgivare är det andra saker man kan hålla utkik efter. Genom att känna till varningstecknen nedan som indikerar att spelandet tagit överhanden kan rätt åtgärder sättas in i tid.

  • Isolation – drar sig undan arbetskamrater och sociala aktiviteter
  • Extrapass – vill jobba övertid för att få in mer pengar till spelandet
  • Humörsvängningar – irritabel och defensiv på grund av spelberoendets grepp
  • Ökad frånvaro – den spelberoende medarbetaren är borta mer utan rimlig förklaring
  • Oväntade löneförskott – medarbetaren lånar pengar av chefen för att täcka spelskulder
  • Försämrat arbete – fokus och produktivitet sjunker när tankarna kretsar kring spelandet och deadlines missas

Ju tidigare du som arbetsgivare ingriper, desto större chans att du kan rädda en medarbetare som hamnat i fritt fall. Vissa tecken på spelberoende går att upptäcka tidigt om du är uppmärksam.

Med tanke på att det finns tecken som tyder på att spelproblematiken tilltar i Sverige och att även närstående till personer med problemspelande själva spelar mer, är det viktigt att vara uppmärksam.

Erbjud stöd och hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Det finns professionell hjälp att få via företagshälsan, beroendevården och självhjälpsgrupper. Genom att agera snabbt och erbjuda stöd kan arbetsgivaren rädda en anställd som annars kan hamna i en situation som är otroligt svår att ta sig ut ur.

Samtidigt skyddas företaget och de andra anställda när organisationen inte blundar för sitt ansvar att ingripa. Förhoppningsvis kan vi alla hjälpas åt att skapa ett hälsosamt och hållbart spelklimat i Sverige som skyddar oss alla och bidrar med ett positivt mervärde.

Fler artiklar
Peter Blomquist
Peter Blomquist
Journalist
41 Artiklar
0 Recensioner

Peter är en anerkänd auktoritet inom iGaming och online casinobranschen med omfattande erfarenhet och en gedigen bakgrund inom statistik. Han har en djup förståelse för siffror och hur de kan användas för att förutsäga och förklara spelbeteenden och trender.

Läs mer om skribenten

Senaste nyheterna

Onlinecasinolistan.se » Nyheter » Vad företag kan göra när spelandet tar över
Senast uppdaterad: