Mer pengar till Spelinspektionen

Mer pengar till Spelinspektionen från regeringens plånbok
Lästid: 3 minuter

Regeringen föreslår en mer pengar till Spelinspektionens i vårbudgeten i sitt anslag för 2023 i vårändringsbudgeten.

Syftet är att bekämpa organiserad brottslighet och skapa en säkrare spelmarknad.

Åtgärden möjliggör en aktiv tillsyn och hantering av både tillståndsansökningar och tillsynsuppgifter.

Stora problem med olicensierat spel

Angelika Bengtsson, Sverigedemokraternas idrottspolitiska talesperson, menar att en aktiv tillsyn är nödvändig för att skydda utsatta grupper och motverka kriminell verksamhet.

Olicensierat spel bidrar till problem som skatteundandragande, problemspelande och matchfixning.

Så här sa Bengtsson:

En aktiv tillsyn av spelmarknaden behövs för att bekämpa kriminell verksamhet och skydda utsatta grupper. Genom att utestänga olicensierat spel vill vi motverka organiserad brottslighet och stärka konsumentskyddet. Olicensierat spel undandrar skatteintäkter, leder till problemspelande och bidrar till matchfixning,

Spelmarknaden präglas av en snabb omsättning och betydande risker för kriminell verksamhet som penningtvätt och matchfixning.

Denna typ av brottslighet är ofta organiserad och internationellt förgrenad.

Riskerna är störst i spelbolag som saknar licens.

Ökande matchfixning globalt

Matchfixning ökar globalt inom idrotten.

Sportradars rapport visar att över 1 000 matcher misstänks vara riggade, en ökning med 36 % jämfört med 2021.

Fotboll är mest utsatt, men andra sporter drabbas också, däribland basket och fler därtill.

Europa är hårdast drabbad som kontinent, medan Brasilien är det mest utsatta landet utanför Europa.

Sverige ser trendbrott

Sverige rapporterar ett trendbrott i matchfixning.

Efter 47 misstänkta fotbollsmatcher 2019, minskade siffran kraftigt, med inga misstänkta matcher under förra året.

Trots nedgången är matchfixning fortfarande ett problem, och Fredrik Gårdare uppmanar svenska klubbar att undvika samarbete med kriminella nätverk.

För att förebygga och bekämpa matchfixning krävs utbildning, tydliga regler, samarbete med myndigheter och övervakning av matcher och oddsrörelser.

Gårdare beskriver läget som mörkt och betonar vikten av att stå enade mot matchfixning och organiserad brottslighet inom idrotten.

Fler åtgärder i spelproposition

Regeringen har föreslagit åtgärder i propositionen ”Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad” (prop. 2022/23:33).

Dessa ger Spelinspektionen möjlighet att effektivare blockera betalningar till och från olicensierade spelaktörer samt tillåta dold tillsyn.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman framhåller att olicensierade spelbolag orsakar stor skada och ska försvinna från den svenska spelmarknaden.

2,4 miljoner mer till Spelinspektionen

Genom att tillföra resurser stärks Spelinspektionens möjligheter att använda sina nya tillsynsverktyg för att stänga ute dem.

Förslaget innebär att 2,4 miljoner kronor tillförs Spelinspektionen för 2023.

Vårändringsbudgeten, som innehåller förslaget, kommer att överlämnas till Riksdagen.

Överenskommelsen grundar sig på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Svenskarnas spelintresse ökar

Svenskar spelar allt mer, visar nyligen publicerad statistik från Spelinspektionen.

Pandemin begränsade spelbolagens bonusmöjligheter och insättningsgränser sattes till 5 000 kr.

Trots det visar uppgifter från Spelinspektionen en intäktsökning under 2022.

Spelbolag med svensk licens omsatte 27,4 miljarder kronor, en ökning på 5,1 % jämfört med föregående år.

Kommersiellt online spel och betting ökar mest

Kategorier som ökade mest var kommersiellt online spel och betting, med en ökning på 6 %.

Statligt lotteri och värdeautomatspel stod i stort still.

Totala omsättningen under årets sista kvartal var 7,2 miljarder kronor, en ökning med 3,2 % jämfört med samma period 2021.

Dock är siffrorna preliminära.

Casino Cosmopol minskar

Spelandet på Casino Cosmopol fortsätter att minska.

Vinsten för fjärde kvartalet 2021 var 144 miljarder kronor, jämfört med 139 miljarder under samma period 2022.

Landbaserat kommersiellt spel, som spelautomater i restauranger, minskade också.

Sammanfattning

Regeringen föreslår att öka Spelinspektionens anslag för att bekämpa organiserad brottslighet och skapa en säkrare spelmarknad.

Matchfixning ökar globalt, men Sverige rapporterar ett trendbrott.

För att bekämpa matchfixning krävs samarbete, utbildning och övervakning.

Regeringens spelproposition innebär nya åtgärder, som att effektivare blockera betalningar till olicensierade spelaktörer.

Förslaget innebär en ökning av Spelinspektionens anslag med 2,4 miljoner kronor för 2023.

Källor

Fler artiklar
Peter Blomquist
Peter Blomquist
Journalist
41 Artiklar
0 Recensioner

Peter är en anerkänd auktoritet inom iGaming och online casinobranschen med omfattande erfarenhet och en gedigen bakgrund inom statistik. Han har en djup förståelse för siffror och hur de kan användas för att förutsäga och förklara spelbeteenden och trender.

Läs mer om skribenten

Senaste nyheterna

Onlinecasinolistan.se » Nyheter » Mer pengar till Spelinspektionen
Senast uppdaterad: