Tillväxt på de nordiska marknaderna för LeoVegas Q4 2022

Tillväxt på de nordiska marknaderna för LeoVegas Q4 2022
Lästid: 2 minuter

En tillväxt på de nordiska marknaderna, men en tillbakagång internationellt för Leovegs i Q4 2022, så lät det när bolaget presenterade resultatet.

Totalt tio varumärken ingår det internationella iGamingbolaget LeoVegas Group. Koncernen erbjuder online casino, live casino och betting i totalt åtta olika jurisdiktioner.

Kvartalsrapporten för Q4, som nyligen presenterades, visar skiftande resultat för de geografiska marknaderna.

LeoVegas Q4 rapport 2022 visade geografiska skillnader

I de nordiska länderna ökade NGR – net gaming revenu – med 9 procent under året. Varumärket Expekt visade goda resultat vilket drev upp siffrorna på den svenska marknaden.

De europeiska marknaderna uppvisade dock ett sämre resultat än de nordiska. På årsbasis hade övriga europiska marknader en NGR på 4 procent.

Enligt den finansiella rapporten som presenterats av LeoVegas Group visar de brittiska och spanska marknaderna goda resultat men en tillbakagång i Tyskland hade en total negativ effekt på spelkoncernens samlade europeiska resultat.

Fast även om den tyska marknaden drog ned resultatet visar så väl den nordiska som europiska marknaden ett positivt resultat. Jurisdiktionen övriga världen visade dock en minskning för NGR motsvarande 15 procent på årsbasis.

Tillväxten ska, enligt den nyligen publicerade rapporten, ha påverkats negativt av koncernen valde att stänga ett par mindre marknader tidigare under året. Intäkterna uppgick till 99,5 miljoner euro (98,2) under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 1 procent jämfört med föregående år.

Bruttoresultat för LeoVegas 65,8 miljoner

Den nyligen publicerade rapporten visar att bruttoresultatet för det fjärde kvartalet var 65,8 miljoner euro (65,3). Det motsvarar en bruttomarginal på 66,2 procent (66,5).

Spelskatter för LeoVegas Group uppgick totalt till 18,8 miljoner euro (17,3), vilket motsvarar 18,9 procent av intäkterna. Kostnaden för varor uppgick till 14,9 procent av intäkterna (15,9) vilken huvudsakligen avser kostnader för externa leverantörer av olika former av spel- och betaltjänster.

Under året som gått har LeoVegas Group dessutom satsat mycket på marknadsföring för att nå nya kundgrupper. Marknadsföringskostnaderna under kvartalet uppgick till 34,7 miljoner euro.

Satsning på teknik

Under 2022 investerade LeoVegas också i högkvalificerade anställda, inte minst inom områdena teknik och produkter. Därtill ökade den totala arbetsstyrkan och de stigande personalkostnaderna återspeglas också i den ekonomiska rapporten.

Enligt den publicerade Q4-rapportern finns dessutom ett fortsatt behov av att öka resurserna inom teknikområdet under de kommande åren. Personalkostnaderna i förhållande till intäkterna ökade jämfört med året innan till 17,7 procent.

Dessutom gjordes en avsättning för bolagets incitamentsprogram för ledningen vilket givetvis också ökade personalkostnaderna under kvartalet. Den totala ökningen var 0,9 miljoner euro.

Rörelseresultatet för LeoVegas Q4 2022

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet var -2,5 miljoner euro (6,1), vilket motsvarar en EBIT-marginal på -2,5 procent (6,2). Det justerade EBIT-talet för kvartalet var 0,2 miljoner euro (8,5), vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal på -0,2 procent (8,6).

LeoVegas har även mottagit ett återköpserbjudande för bolagets obligationer. Som ett resultat av återköpserbjudandet för bolagets obligationer ökade de finansiella kostnaderna med 0,5 miljoner euro under kvartalet.

Ett aktieägarlån har också gett ett ökat tillskott i kassan. Bolaget har nämligen fått finansiering genom ett aktieägarlån på 66,0 miljoner euro under kvartalet och räntekostnaderna ökade med 0,6 miljoner euro.

Fler artiklar
Peter Blomquist
Peter Blomquist
Journalist
41 Artiklar
0 Recensioner

Peter är en anerkänd auktoritet inom iGaming och online casinobranschen med omfattande erfarenhet och en gedigen bakgrund inom statistik. Han har en djup förståelse för siffror och hur de kan användas för att förutsäga och förklara spelbeteenden och trender.

Läs mer om skribenten

Senaste nyheterna

Onlinecasinolistan.se » Nyheter » Tillväxt på de nordiska marknaderna för LeoVegas Q4 2022
Senast uppdaterad: