Roulette Ordlista: Lexikon med Roulette Termer

Roulette Ordlista: Lexikon med Roulette Termer
Lästid: 15 minuter

Om du ska besöka ett casino är det kanon att spendera några minuter med att skumma igenom Onlinecasinolistans lista med Roulette termer. Vi har sammanställt en komplett ordbok med termer som används vid roulettehjulet. Läs vidare och lär känna alla uttryck som används kring Roulettebordet eller vid online Roulette av alla dess slag.

Engelska och svenska i Rouletteordlistan

Innan vi fördjupar oss med vår ordlista med Roulette termer vill vi bara kort nämna att språket ibland kan ställa till det vid Roulettehjulet. För oss svenska spelare kan det mycket väl hända att vi känner till ett begrepp på svenska, men att spelvärden pratar engelska.

Då kan förvirring uppstå – men tveka inte att fråga dealern i realtid om frågor uppstår. Då så. Med den saken ur världen är vi redo att introducera dig till mängder av Roulette termer så att du kan spela och ha roligt.

Roulette termer på A

Term Beskrivning
Action Action är ett begrepp som avser summan som spelare satsar under en bestämd tid.
Action Player Action player är ett begrepp som används för att beskriva en spelare som spelar under en längre tidsperiod. Dessutom satsar en action player ofta högre summor än andra spelare.
American Wheel Avser det hjul som används i amerikansk Roulette. Precis som i europeisk Roulette är hjulet försett med numrerade fack i olika färger. Däremot finns ett extra fack för en dubbelnolla i den amerikanska spelvarianten.
Amerikansk Roulette Amerikansk Roulette är en av de vanligaste formerna av Roulette. På hjulet finns inte bara fack för siffrorna 1-36 utan även 0 och 00, vilket kan jämföras med europeisk Roulette som endast har en nolla.

Roulette termer på B

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Backtrack Roulettehjulets yttersta kant kallas ofta för en backtrack. När hjulet startar kommer Roulettekulan först att snurra på den yttre banan för att därefter landa i ett av de numrerade facken.
Balltrack Balltrack är en annan benämning för backtrack.
Bankroll Den totala summa som en spelare satsar kallas för en bankroll. Spelaren väljer själv sina insatser men observera att den kan finnas spel med särskilda limits som visar hur hög/låg insatsen kan vara.
Bankroll Management Bankroll management avser hur spelaren väljer att hantera sina pengar och den satsning som görs.
Basket bet Satsningen basket bet är endast möjlig i amerikansk Roulette och spelaren gör då en satsning på 0, 00, 1, 2 och 3.
Biased Wheel Begreppet biased wheel avser ett hjul som fungerar tekniskt felaktigt med följden att kulan landar på vissa nummer och färger oftare än vad som kan anses vara normalt.
Big number Om vissa siffror har blivit vinnande oftare än vad oddsen säger kallas dessa för ”big number”.
Black bet Ett black bet innebär helt enkelt att en spelare väljer att spela på hjulets svarta nummer. I Roulette motsvarar de udda siffrorna i intervallen 1-10 och 19-28 färgen röd och de jämna numren motsvarar färgen svart.
Bottom track Bottom track avser en lutande bana som kulan rullar ned på innan den landar i ett nummerfack.
Bud Bud är en direktöversättning från engelskans Bid och syftar till satsningarna som spelarna gör.

Roulette termer på C

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Carre Carre är ett begrepp som används i franskt Roulette. Satsningen avser ett så kallas ”Corner Bet”.
Casino Advantage Begreppet avser husfördel, med andra ord vilken fördel som casinot har gentemot spelaren. Observera att husets fördel varierar i olika former av spel.
Chameleon Strategy En strategi som försöker efterlikna den spelstil som en vinnande spelare har. Rent konkret försöker en spelare alltså ”härma” en annan spelare.
Chasing Losses Att försöka vinna tillbaka tidigare förluster, ett vanligt tecken på spelproblem.
Check Rack Check Rack är benämningen på brickan där spelmarkerna läggs/förvaras.
Checks Checks är ett annat ord för spelmarker vilka används för välja insats.
Cheval Cheval är en fransk term vilken refererar till att du spelar på två siffror, en så kallad split set.
Chips Chips är annat begrepp för marker. För att göra en satsning placerar du dina spelmarker på spelbordet. När spelet har avslutats kan du lösa in marker mot pengar.
Cold Table Begreppet cold table avser ett bord där spelare tycks förlora ovanligt mycket.
Colonne Colonne är ett franskt begrepp som avser Column betting.
Column bet Column bet är en satsning på en av de totalt tre kolumnerna på spelplanen. Varje kolumn motsvarar 12 nummer och utbetalningen på sådana satsningar är 2:1.
Combination bet Roulettetermen combination bet avser att spelaren satsar på två eller fler nummer.
Corner bet Om spelaren väljer att satsa på fyra olika nummer i ett ”hörn” kallas det för en corner bet. Placera en eller flera marker i mitten av de fyra numren som du vill spela på.
Courtesy line En courtesey line är en insats som täcker både 0 och 00 på Roulettehjulet.
Croupier En croupier är den person som leder spelet, även kallad dealer. Dess uppgift är bland annat att kontrollera insatser och marker, samt att snurra kulan på hjulet för att se vem vinnaren blir.

Roulette termer på D

Roulette Term Förklaring av Roulette term
d’Alembert Betting System En strategi utvecklad av den franska matematikern Jean le Rond d’Alembert. Tekniken säger att spelare som förlorar ska öka sin insats med en så kallas grundinsats. Blir det en vinst minskas däremot insatsen med en summa som motsvarar samma grundinsats.
Dead Table Dead table är ett begrepp för att beskriva ett Roulettebord utan spelare.
Dealer Dealer är en annan benämning för croupier. På många nätcasinon används även begreppet online dealer. Spelare som har frågor kan så klart ställa dessa direkt till spelets dealer.
Derniere Den franska termen ”derniere” avser de 12 avslutande siffrorna i dussinsatsningar.
Double Dynamite Roulette System Double Dynamite Roulette System System avser en dubblering av insatsen då spelaren gör en förlust och det benämns även ”negativ progression”.
Double up Double up är namnet på en satsning som spelare kan använda i flera olika varianter av Roulette. Spelaren kommer efter en vinst att halvera sin insats, däremot dubbleras insatsen efter en förlust.
Double Zero Wheel Avser ett hjul med två nollor vilket enbart finns i amerikansk Roulette.
Double Up Betting System
Den så kallade Martingale tekniken är ett exempel på ett sådant system.
Douzaine Douzaine är en fransk term en satsning på totalt 12 siffror.
Dozen bet Dozen Bet är en satsning som avser en siffersekvens som består av totalt ett dussin siffror vilka följer efter varandra i ordningsföljd.
Drop I Roulette är drop en term som används för att beskriva husets fördel i ett spel.
Drop Box Drop box är ett ord som ibland används för att benämna den låda där spelets marker placeras.

Roulette termer på E

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Edge Edge kallas på svenska även för husfördel, med andra ord hur stor fördel som ett casino har gentemot en spelare. Tänk på att husets fördel varierar mellan olika varianter av Roulette.
En Plein Det franska begreppet för ”Straight Up” är En Plein.
En prison En prision ger spelaren möjligheten att överföra sin insats till följande spelrunda.
European Wheel Det hjul som används i europeisk Roulette. Ett European Wheel har bara en nolla vilket kan jämföras med amerikansk Roulette där hjulet istället har två nollor.
Europeisk Roulette En av de vanligaste formerna av Roulette på många svenska casinon. Utmärkande för europeisk Roulette är 0
Even bet I Roulette avser termen even bet att spelaren satsar på att resultatet i nästa runda blir en jämn siffra. Detta benämns även som jämnt i Roulette.
Even money bet Even money bet är en satsning med utdelningen 1:1. Ett exempel på ett even money bet är att spela på att kulan stannar på färgen röd eller svart.

Roulette fraser på F

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Fibonacci Betting System Fibonacci var en matematiker som utvecklade en talföljd där värdet på ett tal beräknas genom summan av de två föregående talen. Principen kan användas för att avgöra hur mycket en spelare ska höja sin satsning. Om den första och andra insatsen var 20 kr blir den tredje 40 kr.
Five number bet En Fiver number bet är endast möjlig i amerikansk Roulette. Siffrorna som du kan satsa på är 0, 00, 1, 2 och 3.
Flat Bet Flat bet innebär att spelaren fortsätter använda samma insats oberoende av resultatet av de tidigare omgångarna.
Fluctuation in Probability I alla former av Roulette visar husfördelen hur stor sannolikheten är för vinst. Det finns i vissa fall stora variationer för olika typer av insatser, vilket kallas för Fluctuation in Probability.
Fransk Roulette Fransk Roulette är en särskild variant av spelet. Det hjul som används är detsamma som i europeisk Roulette, däremot finns det vissa specialregler som La Partage och En Prison.
French Wheel Avser det hjul som används i fransk Roulette. Hjulet har siffrorna 0

Roulette termer på G

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Gambling Stake Gambling stake avser den insats som spelaren gör för att kunna delta i spelet, den aktuella insatsen motsvarar alltid det totala värdet.
Grand Martingale Grand Martingale är en strategi som kan användas i Roulette. Det traditionella Martingale
Golden Numbers Golden number avser siffror som blir vinnande fler gånger under en spelomgång än vad som anses vara statistiskt rimligt.

Roulette ord på H

Roulette Term Förklaring av Roulette term
High bet Ett high bet avser att spelaren gör en satsning på någon av de högre sifferintervallen i Roulette
High Roller En high roller avser en spelare som spelar med högre insatser än den genomsnittlige spelaren.
Hoca Hoca är namnet på ett italiensk spel som anses vara en föregångare till klassiska Roulette.
House Begreppet house avser casinot. Kallas även för ”huset” med svensk Rouletteterminologi.
House edge House edge refererar till den fördel som huset har gentemot spelaren. På svenska kallas det även för husfördel.
Husets regler Husets regler avser helt enkelt casinots egna villkor rörande oddsen och liknande.

Roulette termer på I

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Impair I fransk Roulette används begreppet impair vilket betyder odd bet. Att spela på impair avser alltså att spela på ett udda nummer.
Inside bet Inside bets avser satsningarna som kan göras på spelplanens inre fält. Genom att lägga en sådan satsning kan spelaren satsa på ett eller flera nummer.

Roulette termer på L

Roulette Term Förklaring av Roulette term
La partage I fransk och europeisk Roulette finns en regel som kallas för La Partage. Tack vare regeln får spelaren tillbaka häften av insatsen om kulan landar på nollan.
Labouchère Betting System Labouchère är en strategi som har en negativ progression. Speltekniken används för att försöka vinna tillbaka eventuella förluster.
Layout Speluduken är alltid utformad med ett antal nummer och fack numrerade i olika färger.
Line bet En line bet motsvarar en satsning på totalt sex siffror vilka är placerade på två rader bredvid varandra på spelfältet. Det finns flera olika former av line bets, bland annat Six Line Bet och Top Line Bet.
Low Bet Low Bet är namnet på en satsning där spelaren gör en insats spelfältets låga siffror vilket motsvarar 1–18.
Low Roller I spelsammanhang avser en low roller en person som spelar med låga insatser. Motsatsen är en highroller som i stället spelar Roulette med höga insatser.

Roulette termer på M

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Manque Manque är ett begrepp som används i fransk Roulette, ordet motsvarar de låga siffrorna 1
Martingale Betting System Martingale är namnet på en spelstrategi som kan användas i Roulette. Systemet bygger på idéen att en spelare dubblar sin insats vid en förlust. På så sätt ska spelaren kunna vinna tillbaka en insats som har förlorats.
Money Management Ett begrepp som avser hur spelaren väljer att hantera sina pengar och satsningar. Olika strategier kan användas för att maximera den satsning som görs.
Money Plays Money Plays är ett uttryck som avser att spelaren placerar pengar istället för marker på spelbordet.

Termer inom Roulette på N

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Negativ Progression Negativ Progression är en spelteknik som bygger på strategin att höja sin insats efter varje förlust.
No Action Om spelomgången av någon anledning måste stoppas av spelets croupier kallas det för ”no action”.
Noir Noir är den franska Rouletteterminologin för en satsning på ”Svart”.

Roulette termer på O

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Odd bet En satsning på en ojämn siffra kallas även för odd bet. Väljer du att spela på ”udda” spelar du alltså på hela 18 nummer med en enda insats. Det är motsatsen på att spela på jämnt.
Odds Odds anger den teoretiska sannolikheten för ett visst utfall i ett spel.
Outside bet Ett outside bet avser en satsning på den yttre delen av spelbordet. En satsning som görs på till exempel färg kallas för ett outside bet vilket ger en vinstchans på 48,65 %.

Roulette termer på P

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Pair Pair är ett begrepp som används i fransk roulett och det avser en satsning på en jämn siffra.
Parlay En satsning som dubblas under nästa omgång kallas för en parlay med Rouletteterminologi.
Passe Passe är ett begrepp som används i fransk roulett och avser satsningar på en hög siffra (19
Pinching Pinching refererar till en situation då spelaren försöker ta tillbaka marker som redan har satsas. Observera att det olagligt att försöka manipulera spelet genom pinchning.
Pit Ett begrepp som används för att beskriva en yta på ett landbaserat casino där Roulette och andra bordsspel erbjuds.
Player Clocking
Positive Progression Ett progressivt spelsystem baserat på principen att öka insatsen efter varje vinst.
Premiere Ett begrepp som avser de 12 första siffrorna i de olika dussingrupperna i Roulette.

Roulette termer på Q

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Quarter Bet Begreppet quarter bet avser samma sak som corner bet och square bet. Spelarens placerar sina marker i mitten av de fyra siffrorna som han eller hon vill satsa på.

Roulette termer på R

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Red bet I Roulette avser red bet att spelaren satsar på att kulan kommer att stanna på ett numrerat fack som är rött. De udda siffrorna i intervallen 1
Reverse Martingale Betting System
Rouge Rouge är ett begrepp som används i fransk roulett och avser satsningar på ett outside bet med färgen röd.
Roulettekula Avser helt enkelt kulan som snurrar på Roulettehjulet. När kulan landar i ett av de numrerade facken avgörs om du vinner.
Roulettebord Avser spelbordet som används i Roulette. Bordet är täckt av en grön duk med olika fält, samt röda och svarta numrerade fack.
Rysk Roulette En farlig variant av Roulette som spelas med en laddad revolver. Rysk Roulette har förekommer ofta i populärkultur.

Roulette termer på S

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Section Shooting Section Shooting är en omdiskuterad teori som gör gällande att dealers kan unvika att kulan landar på de sektioner där flest insatser har gjorts.
Section Slicing Avser en viss sektion av spelduken.
Session Session är ett annat ord för att beskriva en runda eller en spelomgång i Roulette.
Session Stake Session stake avser de satsningar som görs under en runda i Roulette.
Shill Shill avser en person som är anställd av ett casino för att medverka i olika spel. Syftet är att fylla tomma platser vid spelborden och få andra spelare delta.
Short Odds Short odds används för att beskriva odds som anses vara alltför höga för sannolikheten att en viss händelse att inträffa. Om ett odds är för lågt innebär det följakttligen även att vinsterna kommer att vara för låga i spelet.
Short Run Termen short run avser att ett begränsat antal snurr samt satsningar kommer att göras i det aktuella spelet.
Single Med Roulettetermer avser ”single” att spelaren väljer en insats på ett enda nummer.
Single zero Roulette Termen avser att det endast finns en nolla på hjulet. Så väl den europeiska som franska varianten av roulett har endast en nolla. Det skiljer dem från amerikansk Roulette som har två nollor.
Six Number Bet Six Number Bet avser en satsning som täcker sex nummer. Om kulan stannar på något av de sex numren vinner spelaren. Odds för Six Numer Bet är i regel 5:1.
Sixain Sixain är ett begrepp som används i fransk roulett, avser line
Split bet Ett så kallat split bet ger spelaren möjlighet att spela på två nummer. Placera dina marker på ytan mellan de två angränsande numren som du vill satsa på.
Spread Spread avser differensen mellan den lägsta och den högsta satsning som en Roulettespelare gör.
Square Bets Det här är en satsning som totalt omfattar fyra olika nummer vilka måste vara diagonalt angränsande till varandra.
Stack Motsvarar en enhet bestående av 20 st marker.
Staright up bet Straight Up betyder att en spelare väljer att placera sin insats på endast en siffra.
Street bet Street bet är en satsning på tre st nummer på en rad. En “street” kan ge en utdelning på 11:1.
Sucker Bet Sucker Bet är en term som refererar till satsningar som ger spelaren dåliga odds.
Surrender Surrender är en regel som finns i så väl europeisk som fransk Roulette. Om kulan hamnar på 0 kommer spelaren att få tillbaka hälften av sin insats.

Roulette termer på T

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Table Hopping Table hopping avser att en spelare lämnar ett spelbord för att testa ett annat.
Transversale Transversale är ett begrepp som används i fransk roulett och avser satsningar på tre nummer på en rad.
Trio bet Trio bet avser samma sak som street bet, med andra ord en insats på tre nummer på en rad.
Troller Om spelaren gör en insats efter att dealern ropat ”inga fler insatser” kallas deltagaren för en ”troller”.
True Odds Begreppet true odds används för att beskriva den egentliga sannolikheten för en händelse.

Roulette ord på V

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Vigorish Vigorish är ett begrepp som avser den skatt som skall betalas av spelaren i samband med Roulettespel.

Roulette termerna på W

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Wager Wager är ett begrepp som på svenska kallas för omsättningskrav och visar hur många gånger en summa måste omsättas innan det är möjligt att göra ett uttag.
Wheel Wheel är helt enkelt det Roulettehjul som kulan snurrar på.
Wheel Chips Wheel chips kallas ofta för marker på svenska. Alla marker har ett förutbestämt värde och vid eventuella vinster byts de in mot riktiga pengar.
Wheel Head Begreppet wheel head avser Roulettehjulets del med numrerade fack.
Wheel Strategies Spelaren kan använda sig av olika spelsystem, även kallat wheel strategies, i Roulettespel.

Roulette glosor på Z

Roulette Term Förklaring av Roulette term
Zero Roulette Termen avser nollan som finns i alla former av Roulette. Observera dock att det endast finns en nolla i europeisk Roulette medan antalet nollor i amerikansk Roulette är två till antalet.

Summering: Roulette ordlista

Med hjälp av termerna som Onlinecasinolistan har samlat i sin Roulette ordlista kan du ta ditt spelande till nästa nivå.

Du som vill spela Roulette på nätet kan välja mellan att spela i lugn och ro på de klassiska online varianterna av spelet.

Men, i dagsläget vill många istället spela på live casino, en underhållningsform som tar dig ännu närmare det landbaserade casinot.

Som ett komplement till vår ordlista med Roulette glosor kan du även spana in alla andra casino ord som kan vara bra att ha koll på.

Trevligt spelande, under ansvar, önskar Onlinecasinolistan.

Fler artiklar
Steve Asmundsson
Steve Asmundsson
Journalist
43 Artiklar
0 Recensioner

Steve Asmundsson är en erkänd expert inom iGaming och online casinobranschen med nästan ett decenniums erfarenhet under sitt bälte. Hans kompetens sträcker sig över poker och casinospel, vilket gör honom till en tillförlitlig rådgivare för alla casinospelare.

Läs mer om skribenten

Senaste guiderna

Onlinecasinolistan.se » Guider » Roulette Ordlista: Lexikon med Roulette Termer
Senast uppdaterad: