Poker termer: Ordlista för Pokerbordet

Poker termer: Ordlista för Pokerbordet
Lästid: 16 minuter

Har du någonsin känt att poker har sitt eget språk, särskilt när svenska och engelska pokertermer blandas? Tänk dig en ordlista specifikt för poker där varje term du någonsin undrat över finns förklarad. Det är precis vad Onlinecasinolistan erbjuder – en komplett lista med alla pokertermer för att hjälpa dig navigera genom varje spelrunda. Håll till godo!

FAQ: Vanliga frågor om pokertermer

Finns det svenska pokertermer?

Ja, det finns flera pokertermer på svenska likväl som på engelska. Ett exempel är svenskans "syna" som på engelska kallas för "call" och ett annat är "knacka" som benämns som "check" på engelska.

Vad menas med att syna i Poker?

Att syna i poker betyder att spelaren möter insatsen från en annan spelare så att handen kan fortgå.

Vad betyder Fold i Poker?

Fold är den engelska pokertermen för att lägga sig. Det betyder att spelaren ger upp handen.

Vad finns det för synonym till pokerhand i korsord?

Ett vanligt svar till pokerhand på fyra bokstäver i korsord är helt enkelt "hand".

1-9

Pokertermer Definition
5 card draw Kallas även för mörkerpoker på svenska och räknas som en av de vanligaste formerna av poker i Sverige. 2 till 6 deltagare kan delta och alla spelare får 5 mörka kort när spelet inleds.
5 card stud Ett populär form av poker som även kallas Femstöt på svenska. Varje spelare får fem kort var, ett av kortet är mörkt (dolt) och de övriga är öppna, däremot förekommer inga gemensamma kort.
7 card stud Ett spel som även kallas för Sjustöt på svenska. Varje spelare tilldelas upp till sju kort , tre är mörka (dolt) och de resterande fyra korten är öppna.

Pokertermer på A

Pokertermer Definition
Ace Esset kan ha olika värde (1 eller 11) i olika former av pokerspel.
Action När en spelare väljer att lägga sig, satsa, syna eller höja räknas det som en handling (action) i pokertermer.
Add-on Term som avser köp av fler marker utan att de ursprungliga markerna har förlorats.
Aktiv spelare En aktiv spelare har en hand med kort och är därmed fortfarande med i potten.
All-in Termen avser spelare som och lägger alla sina pokermarker i potten.
Ante Ante avser en obligatorisk insats i poker.
Anti-stalling Anti-stalling avser en teknik som casinon använder för att förhindra att spelare väntar ut tiden.

Pokertermer på B

Pokertermer Definition
Backdoor draw Vid en backdoor draw behövs två eller fler kort för att handen ska bli komplett.
Bad beat Bad beat betyder att en deltagare förlorar en stark hand mot annan spelare med en hand som är ännu bättre.
Balansering En särskild åtgärd där en spelare förflyttas från ett bord till ett annat för att uppnå en större balans.
Bankroll Bankroll refererar till den summa pengar som en pokerspelare har tillgång till. Kallas även för bankrulle och spelsaldo.
Bet Bet avser helt enkelt olika satsningar som görs i spelet.
Big blind Begreppet förkortas även BB och kallas på svenska för en ”stor mörk”. Den obligatoriska insatsen görs av alla spelare i de varianter av poker som spelas med knapp.
Blinds Blind (även mörk på svenska) avser den summa pengar som läggs i potten.
Bluff Definitionen av en bluff är att pokerspelaren har en dålig hand men ändå satsar med strategin att motståndaren då ska lägga sig.
Bordet I spelet Hold’em avser begreppet bordet de fem gemensamma korten (community cards).
Bordsbrytning Vid så kallad bordsbrytning avslutas ett pokerspel. Valet att avsluta ett spel är inte alltid frivilligt och efter en bordsbrytning kan deltagarna tilldelas nya platser.
Boxed card Termen avser ett spelkort som felaktigt har vänts åt fel håll i kortleken.
Bridge Rank Order Bridge Rank Order (BRO) och avser rankningsordningen för färgerna. Den lägsta färgen är klöver, därefter följer ruter, hjärter och spader.
Bring in Bring in är ett annat ord för det som kallas för en tvingad insats.
Broadway Begreppet broadway avser en stege som består av A, K, Q, J och T.
Bränt kort Innan utdelningen tas ett kort bort från kortleken. Syftet är att motverka fusk och det borttagna kortet kallas för ett bränt kort.
Bullet Bullet är ett annat ord för ett ess
Button En button (knapp på svenska) markerar vilken spelare som skulle ha skött utdelningen av kort om inte dealern hade gjorde det. Efter en spelad hand förflyttas knappen medurs runt spelbordet.
Buy in Buy in är den insats som krävs för att kunna delta i en pokersrunda. Olika varianter av poker har särskilda minimikrav för inköpet.

Pokertermer på C

Pokertermer Definition
Call Kallas på svenska även för att syna. Spelaren måste satsa lika mycket som den spelare som har gjort den högsta satsningen.
Cap Cap är ett begrepp som avser ”maximum”.
Cap card I Seven-Card Stud avser ett cap card det sista tillåtna höjningssteget på varje insatsrunda.
Case card Ett case card avser ett sådant spelkort som har en särskild rank i den återstående kortleken.
Check I svensk översättning kallas checka även för att passa.
Check-raise Check-raise kallas på svenska även för en ”checkhöjning”. Dess innebörd är att spelaren först passar för att därefter höja när en annan spelare har placerat sin insats.
Cold deck Cold deck är benämningen på en kortlek som har blivit manipulerad.
Collusion Begreppet collusion avser en form av fusk där minst två spelare samarbetar vid pokerbordet.
Colour up Begreppet Colour Up kallas även Chip up vilket betyder att spelaren växlar in markerna med de lägsta valörerna.
Community card Community cards avser de gemensamma kort som finns på bordet.

Pokertermer på D

Pokertermer Definition
Dealer Dealern är den person som är anställd av casinot för att dela ut korten, övervaka spelet samt säkerställa att reglerna följs.
Dealer’s Choice Dealer´s Choice är en form av poker där spelaren med knappen har möjlighet att välja spel utifrån ett antal i förväg överenskomna alternativ.
Dead Card Dead card är benämningen på ett kort som är synligt i en motståndares hand. Ett så kallat dead card kan därmed inte ingå i den egna pokerhanden.
Deuce Deuce är en benämning som avser ”två”.
Dra dött Begreppet ”dra dött” betyder att en spelare fortsätter av vara med i en hand även om deltagaren inte kan vinna potten.
Draw hand Draw hand är benämningen på en dålig hand som måste kompletteras med bättre kort för att kunna vinna.
Dörrkort Dörrkort avser spelkort som är placerade är på bordet med framsidan vänd uppåt i grundgiven i sjukortsstötpoker.

Pokerord på E

Pokertermer Definition
Ett par Ett par avser två spelkort som har samma valör.

Pokerglosor på F

Pokertermer Definition
Femte gatan Annan benämning för en river, dvs det femte gemensamma kortet på bordet.
Fill up Fill up betyder att spelaren går från en hand med två par/kåk till en full house vilken består av tre kort av samma valör och två kort av en annan valör.
Fisk Fisk är en nedlåtande term som används för att beskriva en dålig pokerspelare.
Fjärde gatan Fjärde gatan är ett begrepp som beskriver det fjärde gemensamma kortet.
Flop Floppen avser de första korten som visas på spelbordet. Samtliga kort som ingår i floppen är gemensamma.
Fold Begreppet fold avser att en spelare lägger sig. Spelaren kan därmed inte vinna potten, men behöver inte heller göra fler insatser.
Freezeout Freezeout är benämningen på en pokerturnering i vilken återinköp inte är tillåtet.
Full Uttrycket kan har två betydelser: spelaren som har en ”aces full” har en kåk med triss medan ”kings” full avser triss i kungar.
Färg Avser att en spelare har fem kort med samma färg.
Färgstege Spelare som får en färgstege har fem kort i en följd och korten har dessutom samma färg.

Pokertermer på G

Pokertermer Definition
Gratiskort Gratiskort är benämningen på runda där ingen av spelarna väljer att satsa med följden att nästkommande kort kommer att delas ut ”gratis”.
Gutshot Pokertermen avser kort vilka fyller en sk. inside straigt.

Pokertermer på H

Pokertermer Definition
Heads-up Heads-up (HU) avser spel med endast två spelare vilka turas om att lägga stora mörken och lilla mörken.
High card High card (även höga kort på svenska) är en hand med fem fristående kort. De kort som ingår är ingen svit och har inte heller samma färg.
Hold ’em Ett samlingsbegrepp som kan avse både Texas Hold´em och Omaha Hold´em.
Hole card Begreppet avser de två pokerkort som kommer att tilldelas varje spelare, med andra ord den så kallade starthanden.
HORSE En unik form av poker där en ny variant av spelet väljs efter varje spelomgång.I HORSE ingår Hold’em, Omaha, Razz, Stud och Stud8.
Hålkort Hålkort är en benämning på spelarens egna kort vilka delas ut utan att visa framsidan.
Hålstegedrag Ett annat begrepp för en så kallad gutshot.
Höja Kallas på engelska även för ”raise” och betyder att spelaren höjer en satsning.

Pokertermer på I

Pokertermer Definition
Implicita odds Termen implicita odds används för att beskriva den potentiella vinsten som en spelare kan göra genom att fortsätta spela en hand, jämfört med den aktuella satsningen.
In The Money Begreppet ”In the money” (ITM) används för att benämna de bästa spelarna i en pokerturnering. Vinnarna har också belönats med prispengar.
Initial deal Initial deal avser den första omgången i ett pokerspel där korten delas ut till spelarna.

Fraser på K

Pokertermer Definition
Kicker En kicker är en annan benämning på ett sidokort som inte ingår i rankningen av handen.
Klädda kort I en standardkortlek avser de klädda korten knektarna, damerna och kungarna.
Knappen På engelska kallas termen även för en ”botton”. Knappen avser en position vid spelbordet, närmare bestämt den deltagare som skulle ha delat ut pokerkorten om det inte hade funnits någon dealer.
Kupera Att kupera en kortlek betyder att korten blandas, därefter placeras kortlekens nedre del på den övre.

Ord på L

Pokertermer Definition
Lady En annan benämning för en damen i en kortlek.
Late position I poker avser ”late position” den position vid bordet där spelaren agerar sist i de flesta rundorna. I regel benämns de två eller tre positionerna längst till höger om knappen som ”late position”.
Limit Avser spelets bestämda insatser.
Limp (in) Kallas på svenska även att halta eller att stappla. Begreppet avser att spelaren alltid väljer lägsta möjliga insats.
Live card Begreppet live card förekommer i stötpoker och avser ett kort som inte är synligt på bordet. En spelare kan därför tro att livekortet fortfarande är tillgängligt.
Live one Nedlåtande benämning på en pokerspelare som har mycket pengar.
Loose I poker används loose för att beskriva en pokerspelare som spelar fler händer än vad som anses vara optimalt.
Loose game Med loose game avses en situation där de flesta spelar loose, med andra ord deltar i många händer.
Lowball Lowball avser en särskild variant av pokerspel där spelaren med den lägsta handen vinner.
Lägga sig Att lägga sig betyder att spelaren ger upp sin chans att vinna potten. Om du lägger dig behöver du inte lägga in mer pengar i potten.

Termer som börjar på M

Pokertermer Definition
Maniac Maniac är en term som beskriver en pokerspelare med en aggressiv spelstil.
Mellanposition Mellanposition avser spelaren placerad till höger i den sena positionen.
Monsterhand En otroligt bra hand vilken tros vara oslagbar kallas för en monsterhand i pokersammanhang.
Muck Muck kan betyda att spelaren väljer att lägga sig, men också att en deltagare kastar eller placerar sina spelkort med framsidan vänd nedåt på bordet.
Mörk Mörk är ett begrepp som motsvarar engelskans blind.
Mörkpoker Mörkpoker spelas alltid med mörkar (sk blinds), med andra ord förutbestämda satsningar. Den första spelaren placerad till vänster om dealern placerar en mindre satsning (small blind), medan spelaren bredvid placerar en större satsning (big blind).
Mörkt kort I poker motsvarar ett mörkt kort ett dolt kort vars framsida inte visas.

Pokerord på N

Pokertermer Definition
No limit No limit (NL) avser att det inte finns någon övre gräns för insatserna i spelet.
Nuts Pokertermen avser den bästa möjliga handen på det aktuella bordet.

Pokertermer på O

Pokertermer Definition
Omaha Förkortning av det populära spelet Omaha Hold´em.
Open-ended Begreppet open-ended avser fyra kort i en ordningsföljd vilka kan kompletteras till en stege i båda ändar.
Open-ended straight En open ended straight draw avser i pokersammanhang fyra kort som saknar ett femte kortet få att bilda en straight hand (fem kort i en sifferföljd).
Overcard (överkort) I spelet Hold’em motsvarar ett overcard ett överkort som är högre än alla andra kort på bordet. I stötpoker motsvarar däremot ett överkort ett kort vilket är högre än valören på de andra spelarnas öppna kort.

Pokertermer på P

Pokertermer Definition
Passiv En poker spelare som väljer att syna oftare än den väljer att höja kallas för en passiv spelare
Pocket par Pocket pair refererar till en hand med två kort av samma valör, t.ex. två femmor eller två knektar.
Pop ”Pop” ett uttryck som används när en spelare höjer storleken en satsning under en pågående satsningsrunda.
Position Position är en benämning för att beskriva spelarnas placering i turordningen runt bordet.
Pot limit I spel som har en pot limit finns det en begränsning för hur mycket spelaren får satsa. Motsatsen är no limit där en spelare kan satsa utan begränsning.
Pot odds Pot odds avser en hands värde i relation till de marker som finns i potten. Med utgång från aktuella pot odds kan en spelare välja om den vill syna eller lägga sig, samt välja en satsning utifrån spelets limit.
Pott Samlingen med marker som spelarna tävlar om att vinna kallas för en pott. Hur hög potten kan bli beror på hur mycket varje spelare tillåts att satsa (pot limit).
Push Push betyder att spelarna skjuter fram markerna till vinnaren då handen har spelats klart.

Ord som börjar på R

Pokertermer Definition
Rabbit hunting Rabbit hunting avser en spelare som gör en begäran att få se nästa kort då handen hade fortsatt att spelas.
Railbird Railbird är ett annat namn för en person som, utan att delta, kollar på spelet.
Raise Raise är den engelska benämningen för att höja.
Rake För att kunna delta i till exempel en pokerturnering tar casinot ut en avgift vilket kallas för en rake.
Rakeback En rakeback kan ses som en form av bonus till en pokerspelare. En del av den avgift (rake) som spelaren har betalat kan i vissa fall betalas tillbaka (rake back).
Razz Ett annat namn för 7 card stud lowball.
Rebuy Begreppet rebuy avser att en spelare har möjlighet köpa in sig i en andra omgång i en pokerturnering, även om spelaren tidigare har blivit utslagen.
Redraw Redraw avser att spelaren förbättrar sin hand och att den nya handen är bättre än motståndaren senaste hand.
Reraise Avser en höjning på en redan gjord höjning.
River River är en benämning för det femte gemensamma kortet på bordet.
Rock I poker används termen ”rock” för att beskriva en spelare med en försiktig spelstil.
Rolled up Rolled up är ett begrepp som används i sjustötspoker och det avser att en spelare börjar med en triss.
Royal flush Avser en höjning på en redan gjord höjning.
Run it Twice Run It Twice är ett begrepp som avser att två gemensamma kort delas ut till samtliga all-in spelare som har gett sitt godkännande.
Rundcheckning En rundcheckning avser att samtliga deltagare runt bordet checkar under en satsningsrunda.
Rush Rush är en särskild form av poker där väntetiden mellan att spela en hand är kortare än i traditionell poker.

Pokertermer på S

Pokertermer Definition
Sandbag Sandbag avser en pokerspelare som spelar försiktigt och avvaktar med att satsa eller höja för att inte avslöja om handen är bra är dålig.
Semi-bluff Avser en spelare som har en dålig en hand men ända satsar med förhoppningen att motstådaren då ska lägger sig. Kallas även för en halvbluff på svenska.
Set Begreppet används i Texas hold ’em och avser en triss med ett par.
Shill En shill avser en spelare som har anställts av casinot. Personen har uppgiften att fylla tomma plaster vid spelborden och få andra spelare att delta.
Shorthanded Poker som spelas med ett lågt antal spelare (5-6 st) vid bordet.
Showdown Showdown kallas skeendet när spelets kvarvarande spelare ska visa sina händer för att se vem som tar hem potten.
Sidopott Förutom potten finns en sidopott som bildas när en spelare går all-in.
Sjunde gatan Avser det sista kortet i sjukortsstötpoker, sjunde gatan benämner alltså den sista insatsrundan.
Sjustöt Annat namn för 7 card stud.
Sjätte gatan Avser det sjätte kortet i sjukortsstötpoker, kortet delas ut under den fjärde insatsrundan.
Skrämselkort Svenskt utryck för ett så kallat scare card vilket avser ett kort som tycks kunna hjälpa en motståndare.
Small blind Small blind förkortas SB och översätts till ”liten mörk”. Potten avser de mindre av de båda påtvingade pokerinsatserna.
Softplay Soft play i poker avser att två eller flera spelare undviker ett aggressivt spel, för att ge varandra fördelar i spelet. Genom att ”spela mjukt” mot varandra missgynnas resten av bordet.
Steaming Om en spelare reagerar negativt på en förlust kallas det för steaming.
Stege Stege avser en hand bestående av fem kort i följd . 5-6-7-8-9 är ett exempel på en hand med en stege. Vilken färg som korten har spelar dock ingen roll.
Straddle I poker avser en så kallad straddle en extra blind vilken i regel är dubbelt så stor som big blind. På svenska benämns straddle även som ”övermörk” i poker termer.
Stud Stud omfattar flera olika pokervarianter. Exempel på den här formen av spel är Five card stud och Seven card stud.
Suited Suited avser att två kort i en hand har samma färg.
Syna Om en spelare höjer med 100 kr och en annan spelare väljer att ”syna” kommer spelaren som synar också att lägga 100 kr i potten.

Pokertermer på T

Pokertermer Definition
Tala I pokersammanhang avser tala (eng. tell) att en spelare säger eller visar hur han eller hon ville agera.
Tapped out Tapped out betyder att en spelare har slut på pengar alternativt spelmarker och därför inte längre kan delta i spelet.
Texas hold ’em Ett av de mest populära formerna av poker.
Three bet Avser en höjning efter att två spelare tidigare under omgången har höjt/synat.
Tidig position Avser spelare som agerar först under en satsningsrunda i poker.
Tight Begreppet tight beskriver en spelare som spelar starka pokerhänder i kombination med färre händer än normalt.
Tight game Inom poker avser begreppet tight game en spelstil där spelaren väljer att spela med få händer. Motsatsen kallas för ett loose game.
Tilt Tilt avser en spelare som spelar aggressivt och känslomässigt i poker.
Topp par Begreppet topp par används i Hold’em-spel och avser ett par vilket motsvarar den högsta korten på bordet.
Transfer list En transferlista är en sammanställning av spelare som har gjort en begäran om förflyttning till ett annat pokerbord vilket erbjuder samma former av spel och limits.
Triss I poker avser begreppet triss tre kort i samma valör.
Turn Turn är ett begrepp som beskriver det fjärde gemensamma kortet.
Två par Begreppet avser två par på samma hand.

Termer på U

Pokertermer Definition
Under The Gun, UTG Förkortas UTG och avser den deltagare som är placerad till vänster om Big Blind. Under the gun-spelaren är de som måste agera först innan det är dags för floppen.
Up Up är ett uttryck som kan användas i flera pokersammanhang. Colour up avser till exempel att växla spelmarker med en låg valör mot en högre.

Ord på V

Pokertermer Definition
Väntelista En väntelista är helt enkelt en lista på spelarna som väntar på delta i ett pokerspel som t.ex. Texas hold’em.

Pokerglosor på W

Pokertermer Definition
Wheel Wheel är ett annat begrepp för den lägsta stegen i poker.

Pokertermer på Ö

Pokertermer Definition
Öppet kort Ett öppet kort är ett sådant som delas ut med framsidan uppåt.
Öppet par Begreppet öppet par avser ett sådan par som är synligt för alla spelare.
Överspelare En så kallad överspelare är en deltagare som spelar på en plats som redan är upptagen vilket betyder att överspelaren bara spelar under en begränsad tid.

Summering

Avslutningsvis vill vi påpeka att det finns massor av pokertermer som är bra att känna till. Det gäller oavsett om du vill spela online poker eller besöka ett landbaserat casino.

I den här pokerordlistan har vi tagit fram så många ord vi kunde tänka på. Förhoppningsvis är de till hjälp nästa gång du vill spela casino på nätet, eller bara njuta av en spelkväll med dina vänner.

Fler artiklar

Senaste guiderna

Onlinecasinolistan.se » Guider » Poker termer: Ordlista för Pokerbordet
Senast uppdaterad: