Beteenden och tendenser vid pokerbordet

av Steve Asmundsson
Publicerad: 13/04/2023
Lästid: 8 minuter

När du sätter dig ner vid ett pokerbord kommer du att se olika beteenden och tendenser som kan säga något om motspelarnas händer.

Poker är ett spel som kräver skicklighet och strategi, men det är också ett spel som innefattar en viss grad av psykologi.

En av de viktigaste aspekterna av poker är att kunna läsa andra spelare och upptäcka tecken eller "tells" som kan avslöja deras kort.

Men det är ett svärd med två eggar, du måste undvika att själv ge ifrån sig tecken.

Häng med när vi att diskutera de vanligaste tendenserna vid pokerbordet och hur du kan undvika dem för att förbättra ditt spel.

För mycket ögonkontakt

En av de vanligaste poker-tellsen är för mycket ögonkontakt.

När en spelare har en bra hand, kan de ofta inte hjälpa att stirra på sina motståndare för att försöka bedöma deras reaktioner.

Det kan vara ett viktigt tecken för andra spelare att upptäcka och utnyttja och undvik själv att kolla för mycket på de övriga spelarna när du har tilldelats en stark hand.

Skakande händer

En annan vanlig poker-tell är skakande händer.

När du har en bra hand, kan du känna av adrenalinet pumpa i kroppen, vilket kan få dina händer att skaka.

Andra spelare upptäcker det här snabbt.

Håll dina händer still och lugna dig själv innan du försöker spela ut din hand.

Andningsmönster

Ditt andningsmönster kan också avslöja dina känslor och tankar.

När du har en bra hand, kan du andas snabbare och djupare än vanligt vilket andra spelare kan uppmärksamma.

Håll ditt andningsmönster så normalt som möjligt för att undvika att avslöja din hand.

Fokusera på marker

Att fokusera på dina marker kan också vara ett tecken på att du har en bra hand.

När du har en bra hand, kan du ofta tänka på hur mycket pengar du kan hämta hem vid potten.

Då börjar du fokusera på markerna istället för spelet – något som kan indikera något för motspelarna.

Med det sagt bör du alltså fokusera på spelet istället för dina marker.

Rörelser med ansiktet

Rörelser med ansiktet kan också avslöja dina känslor och tankar.

När du har en bra hand kan du ofta le eller visa andra tecken på självförtroende.

Ett sådant tecken kan avslöja din hand för andra spelare och utnyttjas mot dig.

Försök att hålla ditt ansikte neutralt och undvik att visa för mycket självförtroende eller rädsla

Överdriven tystnad eller prat

När en spelare vanligtvis är pratsam vid bordet men plötsligt blir tyst, eller vice versa, kan det vara ett tecken på att något är fel.

En spelare som normalt sett pratar mycket kan bli tyst om hen sitter på en dålig hand och inte vill visa det genom att prata för mycket eller försöka distrahera sina motståndare.

Å andra sidan kan en spelare som vanligtvis är tyst börja prata mycket när han har en stark hand och försöka distrahera andra spelare från att fokusera på spelet.

Spelaren är möjligen självsäker i sin hand och försöker manipulera andra att tro att handen är svag.

Plötsliga höjningar eller insatser

En plötslig höjning eller stor insats från en annars passiv spelare kan tolkas som att spelaren har en stark hand.

Men det kan även vara en klassisk pokerbluff!

Å andra sidan kan en spelare som vanligtvis är aggressiv minska sina insatser om hen har en svag hand och försöker spela det säkert.

Kanske är spelaren inte är lika självsäker i sin hand och vill minimera sina förluster.

Oregelbundna andetag eller hög puls

Fysiska tecken som oregelbundna andetag eller att visa tecken på hög puls kan avslöja om en spelare är nervös eller orolig vid bordet.

Ett sätt att utnyttja tecknet är att vara uppmärksam på de övriga spelarna.

Lägg märke till när deras andningsmönster blir oregelbundet eller de visar högre puls.

Baserat på vilken situation du befinner dig i kan du använda informationen till att bedöma handens styrka.

Snabbhet eller långsamhet

En spelare som agerar snabbt kan indikera en stark hand, medan långsamt spelande kan tyda på en svag hand.

Spelaren kan försöka lura andra spelare att tro motsatsen och få dem att antingen höja eller lägga sig.

Det är viktigt att vara medveten om denna typ av tecken och inte låta dem påverka ditt spel för mycket.

Ibland kan en spelare bara vara otålig eller ta sig tid för att tänka på en bra pokerstrategi.

Även om spelarna är långsamma är det viktigt att du inte blir irriterad utan förhåller dig till beteendekoden på casinot.

Så, låt spelet ta sin tid och använd den till att fundera på hur du själv ska spela.

Förändringar i kroppsspråk

Förändringar i en spelares kroppsspråk kan indikera ett skifte i deras känslomässiga tillstånd.

Till exempel kan en spelare som plötsligt blir spänd eller stel ha en svag hand som de försöker dölja.

På samma sätt kan plötslig avslappning eller ett leende tyda på en bluff som de försöker locka andra spelare att falla för.

Att ha för bråttom

Om en spelare plötsligt börjar agera snabbare än vanligt kan det vara ett tecken vid pokerbordet.

De kan ha fått en stark hand och försöker att bluffa genom att agera snabbt.

Å andra sidan kan det också tyda på att de inte har en stark hand och försöker att skrämma dig från att höja.

Återigen, det är mycket psykologi vid pokerbordet!

Att visa ointresse

En spelare som inte visar intresse för handen eller spelet kan ha en dålig hand.

De kanske inte vill att du ska tro att de är intresserade av spelet och därmed bluffa.

Det kan också tyda på att de inte är villiga att satsa mycket pengar på handen och försöker att dölja det.

Att titta på korten flera gånger

Om en spelare tittar på sina kort flera gånger kan det tyda på att de försöker att lära sig korten bättre.

Det kan också betyda att de inte har en stark hand och försöker att hitta något som kan hjälpa dem.

Å andra sidan kan det också vara en bluff för att få dig att tro att de har en dålig hand när de egentligen har en stark hand.

Att titta på motståndaren

En spelare som tittar på dig eller en annan spelare kan säga något om deras spelsituation.

De kan försöka att läsa av dig eller försöka att lura dig genom att titta bort och sedan titta tillbaka.

Det kan också betyda att de är osäkra på sin hand och försöker att se hur andra reagerar.

Att prata för mycket

En spelare som pratar för mycket kan också vara en tendens som du bör uppmärksamma när du spelar poker.

Spelaren kan försöka distrahera dig eller lura dig att tro att de har en stark hand när de egentligen inte har det.

Det kan också betyda att de är nervösa och försöker att dölja det genom att prata mycket.

Online-poker

Online poker är annorlunda jämfört med traditionella pokerspel på många sätt, och det gäller även poker tells.

När man spelar online kan man inte läsa andra spelares kroppsspråk och ansiktsuttryck på samma sätt som i verkliga livet.

Istället finns det andra specifika tecken som kan avslöja en spelares hand och strategi.

Bettingmönster

Bettingmönster kan avslöja en hel del information om dina motspelares händer och strategier i online poker.

Ett vanligt tell är att spelare som checkar eller synar snabbt ofta har en svag hand.

Detta kan bero på att de är osäkra på sin hand och inte vill satsa mer pengar, eller helt enkelt inte vill visa att de har en stark hand.

Å andra sidan kan spelare som tar lång tid på sig att checka eller syna ha en stark hand och funderar på hur mycket de ska satsa.

Antal bord som spelas

Att spela på flera bord samtidigt är vanligt i poker på online casino i Sverige och utomlands, och det kan avslöja viktig information om en spelares strategi och hand.

Om en spelare spelar på flera bord samtidigt kan det indikera att de är erfarna och självsäkra i sin förmåga att hantera flera händer samtidigt.

Å andra sidan kan det också betyda att de spelar mer aggressivt och kanske inte har lika mycket fokus på varje hand.

Kanske spelar de helt och hållet baserat på poker tabeller som säger vad de ska göra i varje given situation.

Timing av satsningar

Tidpunkten för när en spelare satsar kan också avslöja en hel del om deras hand och strategi.

Skulle spelaren satsa högt tidigt i en hand kan det indikera att de har en svag hand och försöker avskräcka andra spelare från att fortsätta.

Poker tells och strategier

Att luras med poker tells, eller tecken, är en viktig del av pokerspelet.

Genom att utnyttja dina egna tells och manipulera de andra vid bordet kan du få en fördel gentemot de övriga.

Att kunna avslöja sina egna tells och lära sig att läsa andra spelares tecken är därför en viktig färdighet för en pokerspelare.

Men - det är viktigt att komma ihåg att tells inte alltid är en absolut sanning.

Som vi har sett kan de ofta tolkas på flera olika sätt.

En skicklig spelare kan använda sina tendenser vid pokerbordet för att bluffa eller vilseleda sina motståndare.

Därför är det viktigt att ha en allsidig strategi som tar hänsyn till flera faktorer, såsom motståndarens tidigare beteende, satsningsmönster och position vid bordet.

Ytterligare en faktor är att undvika att avslöja sina egna tendenser vid pokerbordet.

Genom att vara medveten om dina egna handlingar och beteenden vid bordet kan du undvika att avslöja svagheter eller förutsägbara mönster.

Observation och erfarenhet kan hjälpa en spelare att bli bättre på att läsa och utnyttja situationerna kring bordet och ta rätt beslut.

Men det är också viktigt att ha tålamod och vara beredd att anpassa sin strategi baserat på motståndarens beteende och andra faktorer som påverkar spelet.

Sammanfattning

Online poker skiljer sig från traditionell poker när det gäller poker tells, som är avgörande i spelet.

Genom att lära dig att känna igen och utnyttja dessa tecken kan du ta ditt pokerspel till nästa nivå.

Studera dina motspelares bettingmönster, antalet bord de spelar på och timingen av deras satsningar för att ta rätt beslut vid pokerbordet.

För att undvika att avslöja dina egna tells är det viktigt att vara medveten om dina handlingar och beteenden vid bordet.

Trots att tells inte är en absolut sanning kan de fortfarande ge en viktig fördel i spelet.

Fler artiklar
Skribent Steve Asmundsson

Steve började spela kort med sin farmor när hon passade honom efter skolan hemma i Täby. Visserligen var det inga pengar inblandade, men vår pokerhaj förälskade sig i kortleken och under de tidiga tonåren spelade han mycket pok... Läs mer om skribenten

Onlinecasinolistan.se » Guider » Beteenden och tendenser vid pokerbordet
Senast uppdaterad: 30/05/2023